Световният баланс на царевицата за сезона 2019/20 г. изглежда напрегнат, тъй като обемът на потреблението на тази основна фуражна култура се очаква да превишава нивото на производството. Промените оповестени от Международният съвет по зърното (International Grains Council - IGC) в края на юни, бяха с позитивен за ценовото развитие потенциал, коментира sinor.bg.

Перспективата за глобалния добив от царевица е влошена от 1118,0 млн. тона до 1094,9 млн. тона (1130,2 млн. т, очаквани за 2018/19 г.). Това означава рязко редуциране на преходния запас - до 271,4 млн. т, в сравнение с 284,3 млн. т и 319,5 млн. т - 2018/19 г. и 336,1 млн. т - 2017/18 г.).

Поройните дъждове рефлектираха за рекордното забавяне на пролетната сеитба, вследствие на което новата прогноза за добива от царевица в САЩ през 2019/20 г. е сведена до 333,5 млн. т, което е с почти 29 млн. т по-малко в сравнение с майската прогноза на Съвета и с 3,3 млн. т под нивото на текущия сезон.

Прогнозните данни на Съвета обаче влизат в противоречие с изненадващо високата оценка на Министерството на земеделие на САЩ (USDA ) за засетите с царевицата площи - 91,7 млн. акра, в сравнение с 86,7 млн. акра по средна оценка на търговските среди и 89,1 млн. акра, отчетени през юни 2018 г. Веднага след оповестяване на тези числа пазарът буквално се взриви от недоволните и дори възмутени коментари.

В новата редакция на баланса оценките за производството на царевица в Бразилия, Аржентина и ЕС са значително по-високи и в сравнение с текущия сезон, и спрямо майската прогноза, но по-високите добиви в тези страни няма да компенсират компрометираната реколта в Щатите.

Добивът от царевица в ЕС се оценява на 67 млн. т, в сравнение с 64,4 млн. т през 2018/19 г. и 66,5 млн. т през 2018/19 г. Прави впечатление значимото подобрение на прогнозата за размера на аржентинската реколта - от 52,8 млн. т на 55,3 млн. тона. Прогнозата за Украйна е увеличена от 31 млн. т на 32,6 млн. т, но все пак това е 3,2 млн. т под нивото на текущия рекорден са страната сезон.

Добиви от царевица в основните страни производителки (в млн. т)

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

оценка

2019/20

Прогноза

27.06.19

Общо Света

973.6

1031,8

1091,6

1130,2

1094,9

САЩ

345.5

384,8

371,1

366,3

333,5

Аржентина

39.8

49,5

43,5

56,0

55,3

Бразилия

67.0

97,8

80,8

97,0

98,3

ЕС

64.2

62,6

64,6

66,5

67,0

Украйна

30.9

28,0

24,1

35,8

32,6

Русия

13,2

15,3

13,2

11,4

13,8

Китай

218.5

263,6

259,1

257,3

259,2