Южна Корея е страната с най-ниска раждаемост в света. Коефициентът се е свил до 0,78 раждания на жена миналата година от 0,81 през 2021 г. За сравнение, дори резултатите на други страни, известни с ниската си раждаемост, са по-добри от тези на азиатската страна. Така например в Испания коефициентът показва 1,23 раждания на жена, Италия с 1,24, Япония с 1,34. У нас той е 1,56 на жена. Прието е, че за да се поддържа стабилна популацията този коефициент трябва да е 2,1.

Тази ситуация накара президента Южна Корея Юн Сук Йол да предложи нови мерки за насърчаване южнокорейците да имат деца. Според данните ако тази тенденция продължи, населението на ще бъде по-малко от половината от сегашните нива до края на века.

В страната с най-ниската раждаемост в света броят на новороденитеще пада още

В страната с най-ниската раждаемост в света броят на новороденитеще пада още

Населението на страната от около 52 милиона ще намалява постепенно до 2030 г

Според властите основната причина за колебанието за създаване на семейство: децата са твърде скъпи. Затова президентът Юн обяви, че правителството му значително увеличава месечната помощ, която вече е в сила за родители на деца под една година. След промените сумата ще се удвои и ще достигне 700 долара на месец. Сегашната помощ е около 230 долара. От 2024 г. сумата ще се покачи на $770 на месец. Средната месечна заплата в Южна Корея е около 3400 долара към декември 2022 г.

В интерес на истината страната полага усилия, за да повиши раждаемостта. През последните 16 години Южна Корея е инвестирала в тази политика около 200 милиарда долара, без реални резултати и раждаемостта продължава да намалява.

Помощите не са единствената мярка. Юн обсъжда планове за разширяване на услугите за грижи за деца, подпомагане на младоженците с жилища и намаляване на здравните разходи за малки деца. Може да се наложат и стимули за подпомагане на децата с образованието. Южна Корея има една от най-скъпите образователни системи в света спрямо доходите.