Средните почасови разходи за труд през 2018 г. в цялата икономика на Европейския съюз (с изключение на селското стопанство и държавната администрация) се оценяват на 27,4 евро и на 30,6 евро в еврозоната. Въпреки това, високо средно ниво, има значителни различия между отделните държави членки на съюза, показват публикуваните днес данни на Eurostat.

Най-ниските разходи за труд от едва 5,4 евро на час са отчетени в България при най-високи от 43,5 евро на час в Дания. Видно е, че разходите за труд у нас са пет пъти по-малки от средните за целия Европейски съюз.

Снимка 417595

Доста ниски почасови разходи за труд са регистрирани в Румъния (€6,9), Литва (€9,0), Унгария (€9,2) и Латвия (€9,3).

След Дания, най-високи разходи за труд е имало в Люксембург (€40,6), Белгия (€39,7) и Швеция (€36,6).

В сравнение с 2017 година осреднените общи разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица в ЕС са се повишили с 2,7% (от €26,7 до €27,4 на час) За България те са нараснали в рамките на една година с 6,9% - от €5,0 до €5,4 на час.

В страните, приели еврото, това увеличение е било най-значимо в балтийските страни - Латвия (с 12,9%), Литва (с 10,4%) и Естония (с 6,8%). Докато за страните извън еврозоната ръстът през 2018 година е бил най-силен в Румъния (13,3%) и Унгария ( 9,8%).

През 2018-а година часовите осреднени разходи за труд в индустриалния сектор на ЕС са били в размер на 27,4 евро, в сектора на услугите - €27,0 на час и в строителството - €25,0. В България тези разходи за 1 час труд по отделните отрасли са били съответно: промишленост - €5,1, услуги - €5,7 и строителство - €4,2 на час.