След разширяване на капацитета на трансалпийския нефтопровод TAL, през 2025 г. Чешката република ще се избави от зависимостта от доставките на руски петрол и ще получава този енергиен ресурс от около 20 други страни. Това коментира за чешкия новинарски портал novinky.cz Иржи Тилечек, анализатор в международната инвестиционна компания XTB.

"След влизане в експлоатация на новите мощности на нефтопровода TAL през 2025 г., очаквам по-голямата част от доставките на петрол за Чешката република да се извършват от страни, които вече доставят петрол по този тръбопровод. Това са главно Азербайджан, Казахстан, САЩ, Ирак, като общо те са около 20 страни.

Не мисля, че Русия, която и към момента е доминираща при доставките на петрол за Чешката република, ще бъде заменена от друг доминиращ "играч". Затова става въпрос за голям брой страни, които ще имат малки дялове в общия обем на доставките за Чехия. Всичко ще зависи от пазарната ситуация", коментира Иржи Тилечек.

От 2025 г. по тръбопровода TAL до Чешката република ще се доставят годишно около 4 милиона тона петрол, по данни на портала novinky.cz. Така страната вече няма да бъде зависима от доставките от Руската федерация. Годишното потребление на петрол от Чехия е около 7,1 млн. тона.

А до края на тази година, Руската федерация, както следва от информацията на портала, ще остане основният доставчик на петрол за Чешката република. Миналата година делът на руския петрол в общия обем на доставките за Чехия беше 58%, т.е. около 4,3 милиона тона, от общо 7,4 милиона тона, доставени за страната.

Чехия снижи потреблението си на газ на най-ниското ниво от 30 години

Чехия снижи потреблението си на газ на най-ниското ниво от 30 години

Кои сектори правят икономии?