Коефициентът на заетост в ЕС през 2022 г. е на исторически връх от 74,6%. Това може и да изглежда добре, но не и след като се погледнат някои от регионалните данни, като точно там се появяват значителни разлики. В някои райони заетостта е далеч под средното ниво за ЕС. Това показват данни на европейската статистическа служба Eurostat.

И така - къде са най-високите и най-ниските нива на заетост в Съюза?

Най-високият регионален процент на заетост сред райони от ниво NUTS 2 през 2022 г. е регистриран във финландския архипелаг Аланд. Там заетостта се измерва на 89,7%. Следва го от столичния регион на Полша - Варшавски столични (85,4%), а на трето место е недерландският Утрехт (85,1%). Четвърти е шведския столичен район на Стокхолм (също 85,1%).

102 от всички 242 райони са имали ниво на заетост от или над 78%. Това е и целта за равнище на заетост на ЕС за 2030 г. Тези райони са съсредоточени главно в Чехия (всичките осем района), Дания (всичките пет), Германия (36 от 38 постигат целта с изключение на Бремен и Дюселдорф), Естония, Малта, Нидерландия (12 района) и Швеция (всичките осем).

Рекордна заетост сред наскоро завършилите младежи в ЕС: България изпреварва Гърция и Румъния

Рекордна заетост сред наскоро завършилите младежи в ЕС: България изпреварва Гърция и Румъния

Коефициентът на заетост през 2022 г. отбеляза нов връх, надминавайки предишния от 81%, постигнат през 2018 г

У нас има шест райони за планиране или NUTS-2. Това са Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен и Северозападен райони. Според данните на Евростат само един от районите постига ниво на заетост от над 78%. Това, разбира се рейонът, в който се намира София - Югозападен. Там заетостта се изчислява на 81,7%. Следва го Североизточен район със 76,4 на сто.

В останалите заетостта е:

Югоизточен - 74,2%

Северен централен - 73,2%

Южен централен - 72,7%

Северозападен -66,7%

В три района в Южна Италия по-малко от половината от населението е заето. Това са Сицилия (46,2%), Калабрия (47%) и Кампания (47,3%). Като цяло всички райони в Южна Италия попадат в зоната на под 63% заетост, сочат данните. Така са едни от най- ниските нива на заетост в ЕС.

Положението не е много по-различно в Южна Испания в Андалусия, където заетостта е 61%.

Все пак в периода 2021 г. и 2022 г. 9 от 10 района отбелязват увеличение на нивата на заетост. От 242 района на ниво NUTS 2 в 221 се наблюдава увеличение на нивото на заетост между 2021 г. и 2022 г., като в 123 се наблюдава увеличение, по-високо от средното за ЕС (+1,5 процентни пункта).

Първите пет региона с най-висок ръст на заетостта включват четири гръцки региона: Ипейрос (+7,7 п.п.), Нотио Айгайо (+5,8 п.п.), Крити (+5,7 п.п.) и Стереа Елада (+5,4 п.п.) и испанския регион Канарските острови (+5,5 пункта).