82% от наскоро завършилите младежи на възраст 20-34 години в ЕС са били наети, показват данни за миналата година. От 2014 г. до 2022 г. нивото на заетост за тази група се е повишило със 7 процентни пункта. Това означава, че има постоянна тенденция на нарастване, прекъсната обаче от пандемията от COVID-19. Това показват данни на европейската статистическа служба Eurostat.

Коефициентът на заетост през 2022 г. отбеляза нов рекорден връх, надминавайки предишния от 81%, постигнат през 2018 г.

42% от българите смятат, че сега е добър момент да си намерят нова работа

42% от българите смятат, че сега е добър момент да си намерят нова работа

Над 30 на сто изпитват стрес по време на работа

Най-високи нива на заетост на наскоро завършилите в две страни. През 2022 г. на национално ниво нивата на заетост на наскоро завършилите са били най-високи в Люксембург и Нидерландия (и двете 93%). Следва Германия (92%) и Малта (91%).

Коефициентът на заетост при наскоро завършилите мъже е по-висок от този при наскоро завършилите жени. През 2022 г. обаче разликата започва да намалява до 2 процентни пункта, което е най-малката разлика, регистрирана в осемгодишния период от 2014 до 2022 г. най-много това число е било 4 процентни пункта, според данните.

Това, като цяло се дължи на разликите в търсенето на пазара на труда. По-голям дял от студентите по наука и технологии са мъже, а в този сектор естествено има повече търсене.

Българската икономика търси над 380 000 служители - вашата професия сред тях ли е?

Българската икономика търси над 380 000 служители - вашата професия сред тях ли е?

Кои са експертите, без които не можем

На другия полюс, където най-ниските нива са отчетени в Италия (65%), Гърция (66%) и Румъния (70%).

България е по-средата в класацията, като при нас процентът е 78,8%. Почти толкова е нивото във Франция, където заетостта сред наскоро завършилите младежи е 78,6% и в Испания (79,1%).