Вярвате или не постпандемично време и условията на икономическа криза, породена от войната в Украйна, малко или много променят пазара на труда в България. Близостта и ключовата позиция на страната ни пряко рефлектира върху тенденциите на него. Например - в момента имаме рекордно нисък процент безработица - под 4,6% за първото тримесечие на годината.

От друга страна, населението на България се "топи" с петцифрено число всяка година, а демографският срив е един от най-високите в Европа. Тази пропорция затвърждава константна липса на незаети места в сектори като промишленост, хотелиерство и ресторантьорство, администрация, образование и наука, здравеопазване, строителство и транспорт, търговия, земеделие. Тези изводи прави една от водещите компании в сферата на управлението на човешкия капитал - ManpowerGroup.

Така например, според последните данни на Агенцията по заетостта през февруари в бюрата по труда са заявени 11 519 свободни работни места на първичния пазар, което е намаление с 11,9% спрямо февруари 2022 г. 

Какво показват данните: 

Сектори Дял на работните места в реалната икономика
преработваща промишленост 27,2%
хотелиерството и ресторантьорството 14,7%
държавното управление 13%
търговия 10,1%
селско, горско и рибно стопанство 6,2%
административните и спомагателните дейности 5,8%

Източник: Агенция по заетостта

Работници в текстилната промишленост са сред най-търсените кадри

Източник: iStock

Работници в текстилната промишленост са сред най-търсените кадри

Най-търсените от бизнеса професии (по данни на агенцията) през февруари са в сферата на:

 • персоналните услуги
 • машинни оператори на стационарни машини и съоръжения
 • водачи на МПС и подвижни съоръжения
 • квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия
 • продавачи
 • работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта
 • металурзи
 • машиностроители 
 • работници по събиране на отпадъци
 • монтажници 

От данните на ManpowerGroup от друга страна става ясно, че страната ни е притегателна инвестиционна дестинация за бизнеси в сферата на информационните технологии и обслужването на клиенти, производството и ХоРеКа сектора.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

"Очакванията ни и тази година са да отбележим ръст в търсенията на квалифицирана работна ръка в изброените сектори, като неквалифицираната също ще остане много търсена. Нещо повече - следим от първо лице дигитализацията в изброените сектори и категорично можем да потвърдим надграждането на профила на нови таланти, които съчетават технически и меки умения, ведно с дигиталната оптимизация, която бизнеса вече е имплементирал", коментира пред Money.bg Кристина Милева, мениджър "Бизнес развитие и продажби" ManpowerGroup.

Снимка 610719

Кристина Милева

От компанията наблюдават още недостиг на човешки капитал във всички сектори, но също така се наблюдава и тенденция в нагласите на работодателите за насочени действия.

Според тяхно проучване от 209 респондента, в 17 сектора на бизнеси с размер между 501-1000 служители, 32,1% от извадката са потвърдили двукратно увеличение на нивата на възнагражденията на своите служители за 2022 година, а 57,4% са тези работодатели, които са повишили заплатите на служителите еднократно за посочения период.

"Налице е ясна тенденция за мерки в посока ангажираност и задържане на таланти. Анализът показва, че на практика търсенето и задържането на персонал чрез повишаване на възнагражденията, пакет допълнителни придобивки и ангажираността към работодателската марка, ще бъдат реалните стимули, с които и тази година бизнеса ще търси, привлича и задържа таланти", заявява още Милева.

Това обаче става необходимата база при привличане на нови и задържане на съществуващи екипи.

"Наблюденията ни показват ясно, че категорично по-важни за служителите са и по-трудните за организация неща - културата на компанията, възможностите за развитие и учене, гъвкавостта на организацията".

Експертите по продажби остават сред най-търсените специалисти у нас

Източник: iStock

Експертите по продажби остават сред най-търсените специалисти у нас

Тенденции през следващите 5 години

Според доклад на Агенцията по заетостта от юни 2022-а в близките 3 до 5 години търсените специалисти с висше образование ще бъдат 173 784 души. Трите най-търсени професионални направления ще бъдат:

 • Педагогика
 • Икономика
 • Електротехника
 • Електроника и автоматика

През следващите 3 до 5 години българският бизнес ще се нуждае и от 208 964 специалисти със средно образование.

Най-необходими ще са специалистите в търговията на едро и дребно, строителството, производствените технологии - текстил, облекло, обувки и кожи, машиностроенето, металообработването и металургията и др.

София-град остава областта, където ще се очаква да бъдат наемани най-много работници и специалисти.