"Овергаз" организира Втори международен екологичен конгрес с основна тема "Екологични и енергийни основи на устойчивото развитие".

Конгресът започва днес в Гранд хотел "София". Съорганизатори са Министерството на икономиката и енергетиката, Българската стопанска камара, Националното сдружение на общините в Република България, Българската петролна и газова асоциация и Световното движение "Екофорум за мир".

Ще бъдат обсъждани климатичните промени на планетата, търговията с вредни емисии на парникови газове, използването на биогаза и на природния газ, както и новите технологии в енергетиката.

През 1997г. „Овергаз" стана инициатор за провеждането на традиционен семинар, посветен на екологията и устойчивото развитие и обединяващ професионализма на експерти в областта на околната среда и енергетиката.

Десетото издание на ежегодния екологичен семинар прерасна в Международен конгрес, който се проведе за първи път миналата година.

В него взеха участие представители на бизнеса, научните среди, правителствени и неправителствени организации от България, Русия, Великобритания, Дания, Италия, Литва и Япония.