Един от ключовите стълбове, крепящ консенсусното мнение, че през 2021 г. ще преминем през възстановяване на икономиката, е идеята, че Китай ще продължи да расте, благодарение на услугите и износа, пише Даниел Лакайе.

Официалният индекс на мениджърските поръчки (PMI) през февруари обаче показват различна картина. Изглежда, че данните за китайската икономика, особено в областта на услугите и износа, не съответстват с 6% ръст на БВП, колкото повечето анализатори очакват за 2021 г.

Данните за февруари бяха изненадващо слаби, особено защото повечето икономисти така или иначе очакваха забавяне поради честването на Лунната нова година - този фактор вече беше заложен в консенсусните оценки.

Официалният производствен PMI падна до 50,6 от 51,3 през януари. Цифра над 50 пункта означава растеж, а под нея - свиване. Тревожно е да се види, че производственият сектор, който беше ключов двигател на възстановяването през 2020 г., вече е близо до територията на контракция дори по официалните данни. Това е много голям спад, значително по-сериозен от средната консенсусна прогноза от 51,0 пункта.

Непроизводствените PMI, които включват строителство и услуги, спаднаха до 51,4, под консенсусната прогноза от 52,0, достигайки до най-ниската си стойност от март 2020 г., когато икономиката се отвори отново от заключването.

Какво причини този спад? Сривът в строителството и много ниските нови поръчки за износ. Слабите производствени и строителни данни показват, че "виртуалното" честване на тазгодишната Лунна нова година е имало по-силно негативен ефект от очакваното.

Нещо не е наред, когато икономика, зависеща основно от ескпорта, показва огромен спад по време на глобално възстановяване. Новият индекс на поръчките в износа падна в територията на свиване за първи път от септември 2020 г.

Два фактора са повлияли на слабостта на поръчките за износ. Относителната сила на юана, която е намалила поръчките за продукти с по-ниска добавена стойност, и нарастването на входната и изходната цени на производствените фактори, което показва, че инфлационният натиск остава повишен. Можем също да заключим, че рискът от двойна криза в европейската икономика е повлиял на поръчките.

Дори да приемем, че някои от тези фактори са временни, едни от данните са алармиращи. Както в производството, така и в непроизводствените сектори заетостта се свива, което показва загуба на работни места. Но в икономика, в която се наблюдава временен и уж "пренебрежим" спад на PMI, не би трябвало да виждаме понижаване на заетостта.

Възстановяване, но без покачване на заетостта, е голям риск по целия свят. Наблюдаваме значителен скок на брутния вътрешен продукт в много икономики, но цифрите за създадените работни места и за растежа на реалните заплати са не само разочароващи, но и обезпокоителни. Защо? Защото ако работните места и разполагаемият доход не се възстановят по-бързо, ще бъде трудно да се види големият бум на потреблението, на който толкова много икономисти разчитат, за да оправдаят солидните си прогнози за икономическия растеж за 2021 г.

Слабостта на Китай е много повече от спад, причинен от честването на Лунната нова година. Очевидно е, че възстановяването през 2020 г. беше по-крехко от това, което предполагаха повечето коментатори.