Финландия се сблъска с нуждата да внася биомаса, въпреки че е най-залесената страна в Европа. Тя няма да може да отговори на очакваното увеличение от 70 % на търсенето на гориво, след като се отказа от въглищата.

През февруари Финландия одобри решението да спрат да се използват въглища за електроенергия до 2029 година. Това налага нуждата предприятията да потърсят нови източници на електроенергия, тъй като въглищата сега представляват 20% от нея, пише Reuters.

Понеже използването на природен газ също е ограничено в скандинавската държава, а геотермалната и соларната енергия не са широко застъпени, използването на биомаса изглежда най-подходящият вариант.

Биомасата включва горска дървесина, остатъци от дървесина и дърводобивни продукти. Изследвания на консултантската компания Poyry показват, че Финландия ще има нужда от 64 тераватчаса електроенергия, произведена от биомаса, през 2030 година в сравнение с 38 тераватчаса сега.

Прогнозите обаче са, че генерирането на енергия от биомаса, която е вътрешно производство в страната, ще се увеличи само с 8 тераватчаса до 2030 година. В резултат на това държавата ще трябва да внася голямо количество отвън и да управлява по-добре използването и поддържането на горския си масив.

Специалисти от енергетиката смятат, че наистина изглежда странно Финландия да внася биомаса за производство на ток, при положение, че в нея има много гори.

Те заемат ¾ от площта на страната, но дървеният материал се използва предимно за целулозната промишленост и няма как правителството да го пренасочи за производство на електроенергия.

Необходимият внос на биомаса може да бъде от страни около балтийското крайбрежие като Русия, въпреки натиска от Европейския съюз страните членки да не разчитат на нея.

Според прогнозите биомасата ще представлява близо 60% от горивната смес в комбинираните топлоелектрически централи във Финландия през 2030 година, при по-малко от 30% в момента.

Освен биомасата, страната ще използва по-голяма част от топлинните помпи, излишната топлина от центровете за данни, както и решения за съхранение на топлина.