Въглищата отново се ползват с голямо търсене в света като цяло - на фона на рязкото покачване на цените на природния газ - въпреки плановете на държавите да намалят използването им за борба с глобалното затопляне. Това пише британският в-к The Guardian, на основата на експертни мнения.

Както отбелязва изданието, позовавайки се на проучване на германската екологична група Urgewald, "стотици въглищни компании" в цял свят увеличават производството си, разработвайки нови находища, на фона на нарастващите цени на другите енергоносители след ограничаване на доставките на горива от Русия.

Според проучването на германските експерти, въгледобивните компании вече са увеличили производството си "повече от три пъти". Освен това, към момента в света са на стадий проектиране или строителство около 100 нови въглищни електроцентрали, с обща мощност от 476 гигавата (GW). След пускането им в експлоатация, енергийните мощности на въглища в света ще се увеличат с 23%, според проучването.

"Ренесансът" на въглищата в света

"Ренесансът" на въглищата в света

Потреблението на въглища расте бързо, а още по-бързо - цената им

Стартирането на нови въглищни проекти "в условията на извънредна екологична ситуация е безразсъдно и безотговорно", смята Хеф Шюкинг, представител на Urgewald. По думите му, преобладаващата част от компаниите в енергийната сфера "не възнамеряват да оставят "законсервирани" въглищните си електроцентрали, което означава бързо движение по посока към екологична катастрофа".

По данни на Международната агенция по енергетика (МАЕ), сега в света има около 8500 електроцентрали работещи на въглища, които осигуряват повече от една трета от глобалното производство на електроенергия. Те същевременно изхвърлят в атмосферата една пета от глобалните емисии на парникови газове.

Близо 200 държави се съгласиха "постепенно да намаляват използването на въглищата", по време на 26-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (COP26), провела се в британския град Глазгоу през 2021 г. - обаче стремително растящите цени на газа принудиха много правителства да преосмислят подхода си към този въпрос.

Ембаргото за внос на руски въглища в Европа влезе в сила - кои са губещи и има ли печеливш

Ембаргото за внос на руски въглища в Европа влезе в сила - кои са губещи и има ли печеливш

Какви са алтернативите за Европа и Русия