Средните цени на повечето стоки за потребление се повишават при база 2001 г. и спрямо предходните години. Това сочат данните от наблюдението на домакинските бюджети на Националния статистически институт за периода 2001-2007 година.

През периода 2001 - 2007 г. най-много са поскъпнали някои основни хранителни стоки: зеле - със 106.5%, %,  чесън - със 125.8%, домати - с 86.7%, праскови и кайсии - със 75.3%, пиперки - с 65%, хляб и брашно - с по над 60%, компоти - със 72.9% , ракия - със 70.0%, цигари - с 230.5%.

За някои храни цените вървят надолу: риба - с 25%, фасул зрял - с 16.5% или остават на нивото на 2006 година. Повишението на средните цени за нехранителните стоки за същия период е най-високо при: рокли - с 90%, дърва - с 82.4%, въглища - със 79.6%.

За периода 2001 - 2007 г. номиналният общ доход средно на лице е нараснал с 85.7%, а номиналният паричен доход - със 113.2%.

Това показва, че за периода номиналните доходи забележимо изпреварват индекса на цените, който е разработен чрез формираната потребителска кошница от стоки по данни от наблюдението на домакинските бюджети.

Успоредно с това индексът на реалните общи доходи на домакинствата за същия период нараства с 39.2.% и е по-нисък от този на цените. Реалните доходи до 2006 г. нарастват по-бавно отколкото нарастват цените.

През 2007 спрямо 2006 г. реалните доходи имат ръст 7.7%, докато цените са се повишили с 6.2%. За сравнение индексът на потребителските цени през 2007 спрямо 2006 г. е 8.4%.

Индекси на реалните общи доходи средно на лице от домакинство 

Години, приети за база

Години

2001200220032004

2005

2006

2007
2001100.0      
2002118.7100.0     
2003

123.7

104.8100.0    
2004125.8106.6101.7100.0   
2005125.9106.6101.7100.1100.0  

2006

129.2109.4104.4102.7102.7100.0 
2007139.2117.9112.5110.6110.6107.7100.0