Днес правителството реши да осигури 1,1 млн. лв. за издръжка на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

 

Средствата са за текуща бюджетна година и са за сметка на предвидените за целта разходи в централния бюджет за 2007 г.

 

Комисията е независим и постоянно действащ държавен орган. На 5 април т. г. Народното събрание одобри нейния поименен състав.