В доклада на министъра на финансите Пламен Орешарски се посочва, че през първото полугодие на 2007 г. приходите в бюджета са близо 10.5 млрд. лв., което е с 18,3% или с 1,6 млрд. лв. повече на годишна база.

Доброто изпълнение е резултат на проявилите се ефекти от провежданата данъчна политика за последователно намаляване на основните преки данъци и разширяване на данъчната основа чрез изтласкване на светло на голяма част от „сивата икономика".

Данъчните приходи към края на август са 9, 02 млрд. лв. Те нарастват с 20,7%  или с 1 550,8 млн. лв. спрямо същия период на м. г.

От косвени данъци в хазната са постъпили 6 396,9 млн. лв., което е 65,9 на сто от предвиденото за годината. Отчетеното през първите месеци на годината изоставане в приходите от ДДС, свързано с присъединяването ни към ЕС, вече е преодоляно.

Неданъчните приходи за осемте месеца на годината са 1, 2млрд. лв. или 81 на сто от заложените за 2007 г.

Постъпилите помощи по републиканския бюджет за януари-август т. г. са 192,4 млн. лв.

Разходите към края на август са 7, 85 млрд. лв.

На социално осигурителните фондове са преведени 1,2 млрд.лв. Съдебната система е получила 181,3 млн. лв., което е с 22,1% повече спрямо м. г.

Към края на август страната ни е внесла 358, 8 млн. лв. като част от вноската по бюджета на Европейския съюз.

Излишъкът в републиканския бюджет е 2 ,64 млрд. лв.