Най-късно до  16 април 2007 г. самоосигуряващите се лица трябва да подадат  Декларация Образец 6 за дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване,  универсален пенсионен фонд и здравно осигуряване през предходната календарна година (вж. прикачения файл).

Декларацията се подава в офиса на НАП по постоянен адрес на лицето или по Интернет с електронен подпис. Няма пречка да бъде изпратена и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Декларацията се подава заедно с протокол, подписан от самоосигуряващото се лице, в който се отбелязва периода през който е извършвана дейност и за който се дължат осигурителни вноски.

Декларация Образец 6 се подава за втора поредна година от самоосигуряващите се лица.

Въпроси, свързани с попълване и подаване на Декларация Образец 6 могат да се задават на националния телефон за данъчна и осигурителна информация 0700 18 700 от 9 до 17,30 ч. всеки делничен ден. Допълнителна информация може да бъде намерена и в Интернет на адрес http://www.nap.bg/