Започваме да излизаме от сезона на дивидентите. Тоест инвеститорите на БФБ (доколкото са останали такива) започват да се интересуват от... следващия дивидентен сезон. А дотогава ни делят само около 11 месеца! Този период далеч не е толкова голям за финансовите пазари и инвестиционния хоризонт на всеки, които ще се пенсионира примерно след 20 или 30 години.

Защо да инвестирате в дивидентни компании?

Защото според изследване на Standard & Poor's изплащащите дивидент компании са генерирали доход за инвеститорите 22 пъти по-висок от този, генериран от компаниите неизплащащи дивидент за периода между 1972 и 2014-та година.

Затова сега ще погледна към дивидентните компании на родния капиталов пазар, които инвеститорите могат да следят отблизо през следващата една година в очакване на нови плащания.

И по-конкретно към книжата на 4 дивидентни компании на БФБ, които се отличават не само с висока дивидентна доходност, но с още няколко неща - постоянство в изплащания дивидент и потенциал за изплащане на бъдещи дивиденти. Защото за инвеститорите в дивидентни акции е важен не само изплащания до момента дивидент, но и това какви са перспективите за по-нататъшни плащания.

В края на текста може да видите и данните изплатените дивиденти на над 30 компании.

Корадо-България

Това е една от няколкото компании на БФБ, която непрестанно е повишавала дивидента си през последните години. Всъщност компанията е направила това през четири от последните пет години, като за изминалата година ръстът на дивидента бе в размер на 11.5%.

Нетната дивидентната доходност на база на последния дивидент може да се определи като отлична - в размер на около 4%. Безспорно дивидента на компанията съдейства за далеч по-стабилното представяне в акциите на компанията в сравнение с основните индекси. Те са загубили едва 3.5% от стойността си за последната една година.

Инвеститорите биха се зарадвали от непрестанното подобрение на финансовите резултати и съотношения през последните години. На първо място маржът на печалбата при продажбите се повишава до 13% през 2018-та година, спрямо 12% година по-рано. През 2016-та година този марж бе едва 10%.

Повишение бележи и възвръщаемостта на собствения капитал, която нараства до 26% спрямо 24% година по-рано и едва 17% през 2016-та година. Този коефициент е далеч над препоръчваните от Уорън Бъфет 14%.

Успехът на дружеството се доказва от факта, че печалбата му през 2014-та година, когато прави вторично публично предлагане на БФБ, е била едва 1.321 милиона лева. Или за последните пет години печалбата нараства четири пъти. А това сочи среден годишен ръст от 31.95%.

Има и още едно нещо, което потенциалните инвеститори в компанията трябва да знаят. Освен рекордните резултати в момента, целта на мениджмънта е дружеството да стане компонент на SOFIX, което допълнително може да засили интереса към акциите й.

"SOFIX е най-важната цел и тя е неотменна част от нашата стратегия. Ние покриваме повечето от критериите за влизане в състава на индекса, но има още няколко, които трябва да покрием. Получихме интересни предложения от нашите маркет-мейкъри, които са достижими, според мен. Вече съм помолил Надзорния съвет да започне да ги разработва. Обсъдени са преди две седмици. За някои от тези мерки, може би ще се наложи да свикаме Извънредно Общо Събрание. След като това се случи, ще означава, че институционалната и регулаторна основа ще е налице. Вярвам, че с малко усилия целта до края на тази година ще бъде достигната. Броят на акционерите е критерия, за който говоря. Важна е и ликвидността, но ние вече покриваме този критерий. Но тези неща вървят заедно - броят на акционерите увеличава ликвидността. За втората част от нашето покриване вече сте информиране. Не разпределяме цялата печалба като дивидент, за да имаме средства. И понеже не можем да увеличим броя на акциите чрез ново разделение на акции (share split), защото сме ограничени от закона, възнамеряваме да повторим успешно проведената операция за разпределяне на част от печалбата, като нови акции. Това ще повиши броя на акциите", коментира главният изпълнителен директор на "КОРАДО Груп" Войтех Чамек, на специална пресконференция по-рано тази година.

Въз основа на последната печалба и дивидент, съотношението на "плащане на дивидент" е малко над 70% от печалбата.

Хидравлични елементи и системи

С изключение на една година, през последните пет години дивидентът на дружеството се е повишавал непрестанно. Дивидентната доходност от 5% е повече от отлична и втората най-висока в рамките на SOFIX, като отстъпва единствено на тази на Градус.

Най-хубавото за инвеститорите е, че през изминалата година дивидента бе повишен с 18%, като спрямо 2014-та година повишението е в размер на цели 62%.

Инвеститорите ще си зададат въпроса какъв е потенциалът за по-нататъшно повишение на дивидента и най-вероятно ще погледнат към съотношението на изплащания дивидент, като процент от печалбата. Тук новините не са особено добри, като дружеството изплаща близо 85% от печалбата си под формата на дивидент. Или за да видим по-нататъшен ръст на дивидента, то това ще трябва да е обвързано с повишение на печалбата.

Независимо от това, добрата история на ХЕС по отношение на изплащания дивидент, със сигурност е фактор, който трябва да се отчита и взема под внимание. Именно това - до голяма степен е в основата на силното представяне на акциите на компанията, които също са се представяли далеч по-добре от индексите през последната една година . със загуба от едва 1.6% за този период.

За последните 10 години, акциите на дружеството са поскъпнали с близо 900%, което е над ръста от 766% за друга компания от групата на Стара планина Холд - М+С Хидравлик, която пък е най-печелившия компонент на SOFIX.

ХЕС се е доказала, като най-добрата инвестиция на БФБ за последните 20 години. За този период акционерите на дружеството са получили доходност с отчитането на дивидента и повишението на капитала на дружеството (със собствени средства), в размер на близо 85 000%.

Това се превежда, като средна годишна доходност от около 40% за разглеждания период.

За сравнение една от най-добре представящата се позиции на щатските пазари за последните 50 години - акциите на Altria са носили на инвеститорите средна годишна доходност от около 20%, или наполовина на тази на ХЕС, макар да става въпрос за по-дълъг период от време.

Градус

Това е компанията от SOFIX с най-висока дивидентна доходност. Въз основа на текущата цена на акциите на компанията, доходността на последния платен дивидент е в размер на около 5.5%. Единствената причина да я споменаваме на трето място е, че това е първия платен от компанията дивидент за инвеститорите, откакто стана публична отпреди година и инвеститорите не могат да разчитат на някаква история при дивидента й.

Въз основа на изявените амбиции на мениджърите на компанията обаче, може да се приеме, че това ще е политика и за в бъдеще.

"Преди да придобие публичен статут Градус АД винаги е била дивидентно ориентирана компания. За да заявим официално намеренето си, записахме в ППП, че дъщерните дружества на Градус АД ще изплащат минимум 60% от печалбата си към публичното дружество, а то ще изплаща 90% от неговата печалба към акционерите. Това прави минимум 54% от консолидираната печалба като дивидент. На 10.06 гласувахме дивидент, чийто размер надхвърля обещаното. За да имат по-редовна възвращаемост, смятаме да се възползваме от възможността, която ни дава закона за изплащане на допълнителен такъв. Градус ще е дивидентно ориентирана компания.", коментира в специално интервю Георги Бабев, финансов директор и член на Съвета на директорите на публичната компания.

Сега на инвеститорите им остава единствено да следят финансовия резултат на Градус и дали мениджмънта ще изпълни обещанията си. Ако това се случи, то тя се очаква да продължи да е сред компаниите от SOFIX с най-висока доходност от дивидент.

София Комерс-Заложни къщи

Сигурно сте чували съвета да стоите далеч от заложните къщи. Това обаче, може да се каже, че не важи, ако става въпрос за акции на компания оперираща в бизнеса у нас.

Всъщност, това е и една от компаниите от BGBX 40 с най-висока дивидентна доходност. Въз основа на последната цена на търговия с акциите на дружеството и последния платен дивидент, доходността е в размер на около 7%. Един доста щедър дивидент в среда на рекордно ниски лихви по депозитите от под 1% и инфлация от близо 3.5%.

Добрата новина за инвеститорите е, че през тази година дивидентът на компанията бе повишен с около 16.7%. Историята сочи, че през последните пет години, компанията е плащала стабилен дивидент, макар и да го е намалила сериозно през 2016-та година. От тогава насам обаче, отново проявява признаци на повишение.

Другата добра новина е, че бъдещия дивидент не изглежда особено застрашен. Последната печалба на акция е възлязла на 1.67 лева, или дивидента в размер на 0.3325 лева е представлявал едва около 20% от печалбата.

За последната една година акциите на дружеството са поскъпнали с 28%.

Инвеститорите е добре да имат предвид, че компанията планира експанзия на бизнеса си в чужбина.

"За по-малко от година успяхме да открием 10 магазина в Северна Македония, там имаме регистрирано дъщерно дружество "Макком Залози", което е със статут на финансова институция. Съобразено е с местното законодателство. Портфолиото ни е разширено не само до заеми срещу движимо имущество, но и ипотечно кредитиране. Можем да се похвалим и с новото ни дъщерно дружество, което е регистрарано като финансова институция в БНБ. Името му е Софком Лизинг и в рамките на няколко месеца успяхме да реализираме портфейл с над 2 млн. активи. Бъдещите ни планове включват експанзия в Румъния и Гърция", коментира специално за Infostock.bg д-р Ирена Вачева, председател на Съвета на директорите на публичното дружество.

Компания Нетен дивидент Дата на гласуване Последна дата с дивидент Начална дата на плащане Цена акции* Див. Доходност
Сердика Пропъртис АДСИЦ 3,534 25.06.2019 г. 5.07.2019 г. 28 12,62%
Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ 1,425 30.04.2019 г. 10.05.2019 г. 25.07.2019 г. 12 11,88%
София Комерс Заложни Къщи (привилиг.) 0,57 24.06.2019 г. 4.07.2019 г. 15.07.2019 г. 5,85 9,74%
София Комерс-Заложни къщи АД 0,3325 24.06.2019 г. 4.07.2019 г. 15.07.2019 г. 4,42 7,52%
Кораборемонтен завод Одесос 3,8 16.05.2019 г. 68 5,59%
Градус 0,095 10.06.2019 г. 20.06.2019 г. 11.07.2019 г. 1,72 5,52%
Хидравлични елементи и системи 0,247 14.05.2019 г. 23.05.2019 г. 10.07.2019 г. 4,96 4,98%
Елана Агрокредит 0,05524573 28.05.2019 г. 7.06.2019 г. 5.07.2019 г. 1,16 4,76%
Агро финанс АДСИЦ 0,17385 30.06.2019 г. 10.07.2019 г. 20.10.2019 г. 3,7 4,70%
Фонд за недвижими имоти България 0,09462912 3.07.2019 г. 15.07.2019 г. 2,1 4,51%
Софарма Трейдинг 0,285 7.06.2019 г. 19.06.2019 г. 7 4,07%
Корадо-България 0,2755 15.05.2019 г. 6,8 4,05%
Стара планина Холд 0,23 16.05.2019 г. 28.05.2019 г. 10.07.2019 г. 5,75 4,00%
Български Транспортен Холдинг 0,095 27.06.2019 г. 9.07.2019 г. 26.08.2019 г. 2,4 3,96%
Софарма имоти АДСИЦ 0,2546 11.06.2019 г. 21.06.2019 г. 6,5 3,92%
М+С Хидравлик 0,285 15.05.2019 г. 27.05.2019 г. 5.07.2019 г. 7,5 3,80%
Слънчо 0,3325 1.04.2019 г. 11.04.2019 г. 7.05.2019 г. 9 3,69%
Българска Роза 0,076 9.05.2019 г. 21.05.2019 г. 5.07.2019 г. 2,26 3,36%
Индустриален капитал холдинг 0,069825 13.06.2019 г. 2,18 3,20%
Трансинвестмънт АДСИЦ 0,0266 20.06.2019 г. 2.07.2019 г. 0,85 3,13%
Емка 0,0799995 16.05.2019 г. 28.05.2019 г. 11.07.2019 г. 2,6 3,08%
БГ Агро 0,038 28.06.2019 г. 10.07.2019 г. 22.07.2019 г. 1,4 2,71%
Спиди АД 1,33 17.06.2019 г. 27.06.2019 г. 51,5 2,58%
Агроенерджи Инвест-АДСИЦ 0,025365 28.06.2019 г. 10.07.2019 г. 1,05 2,42%
Адванс Терефонд 0,04465 5.06.2019 г. 17.06.2019 г. 1,9 2,35%
Фазерлес 0,475 14.06.2019 г. 26.06.2019 г. 15.07.2019 г. 21,4 2,22%
Бряст-Д 0,095 10.05.2019 г. 21.05.2019 г. 1.07.2019 г. 4,37 2,17%
Албена АД 0,76 22.06.2019 г. 3.07.2019 г. 43 1,77%
Елхим Искра 0,0152 10.05.2019 г. 21.05.2019 г. 5.07.2019 г. 0,915 1,66%
Монбат 0,09747 28.06.2019 г. 10.07.2019 г. 6,9 1,41%
Алкомет 0,14363715 14.06.2019 г. 26.06.2019 г. 11,4 1,26%
Лавена 0,0285 3.06.2019 г. 13.06.2019 г. 3,78 0,75%
Еврохолд България 0,011875 30.06.2019 г. 10.07.2019 г. 27.08.2019 г. 2,04 0,58%
Българска Фондова Борса 0,0299725 18.06.2019 г. 28.06.2019 г. 5,4 0,56%
Захарни заводи 0,0127775 21.06.2019 г. 3.07.2019 г. 19.07.2019 г. 2,5 0,51%
Зенит 0,006992 28.06.2019 г. 10.07.2019 г. 25.09.2019 г. 1,4 0,50%
Средно 3,66%

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на акции на БФБ