Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) прогнозира 0,5% ръст на БВП за 2012 г. Асоциацията изготви прогнозна таблица с основните допускания за Бюджет 2012, която можете да видите в края на текста. Според нея  в края на годината средната работна заплата ще бъде 715 лева.

АИКБ подкрепя предложението лицата, които през годината са придобили само доходи от трудови правоотношения и не дължат допълнително данък или няма да ползват данъчни облекчения да бъдат освободени от задължение да подават годишна данъчна декларация.

Асоциацията обаче не подкрепя въвеждането на задължение за деклариране на доходи от разпореждане с финансови инструменти в годишен размер над 5 000 лв, когато сделките са извършени на БФБ. Тази информация е налична при лицензираните инвестиционни посредници , БФБ и Централен депозитар и е лесно проверима, посочват от АИКБ.

Бюджет 2012 - основни предвиждания и препоръки

ПАРАМЕТРИ

АИКБ ПРОГНОЗА / ПРЕПОРЪКА

1.

Ръст на брутния вътрешен продукт

+0,5% - влошаваща се прогноза

2.

Средногодишна инфлация

До 3,5%

3.

Безработица

На нивото на 2011 г. (по-високо от официалното)

4.

Средна работна заплата в края на годината

715 лева

5.

Минимална работна заплата

270 лева

6.

Данъци (включително местни)

Без изменение

7.1.

Здравно-Осигурителни Вноски

Без изменение

7.2.

Разпределение на ЗОВ

60:40

8.

Такси/глоби

намаляване

9.1.

МОД по трудов договор

+ 5%

9.2.

МОД за самоосигуряващи се

Без изменение

9.3.

Максимален осигурителен доход

2000 лева

10.

Инвестиции

На нивото на 2011 г.

11.

Баланс на консолидирания бюджет

-1,0%

12.

Размер на сивия сектор

Една трета. Значителен резерв за намаляване на дефицита