Актуализацията на Държавния бюджет влиза на първо четене в парламента. По традиция депутатите трябва да започнат с разглеждането на парите за здраве, както и с бюджета за общественото осигуряване.

Слави Трифонов вече обяви, че "Има такъв народ" ще подкрепи само социалната сметка, а от ДПС дадоха заявка, че няма да подкрепят текстовете на първо четене.

Промените предвиждат спешен пакет

от антикризисни мерки,

насочени към намаляване на негативните последствия от увеличаващите се цени на горивата и енергоносителите, съответно нарастващия инфлационен натиск в страната.

Придържайки се към философията, следвана при актуализацията на бюджета през 2021 г., правителството предвижда запазване на целевото ниво на салдото по консолидираната фискална програма (КФП) като процент от Брутния вътрешен продукт (БВП) непроменено спрямо разчетите към първоначалния ЗДБРБ за 2022 г., като основната част от необходимия ресурс за пакета антикризисни мерки ще бъде обезпечен за сметка на по-високи приходи над заложените в плана за годината в съответствие с променените макроикономически очаквания в актуализираната прогноза на Министерството на финансите и по-високи от очакваните постъпления по сметката за средства от ЕС на Националния фонд.

В "окото" на политическата буря. Ще бъдат ли увеличени на два пъти пенсиите и с колко?

В "окото" на политическата буря. Ще бъдат ли увеличени на два пъти пенсиите и с колко?

Финансовият министър очаква в пленарна зала "депутатите да проявят разум"

Антикризисните мерки, за които е постигнат политически консенсус при проведените консултации между коалиционните партньори, предвиждат засилване на държавната подкрепа в две основни направления - мерки за подкрепа на бизнеса и пакет от социални мерки. Предвидени са различни по характер инструменти и механизми на подкрепа, в т.ч. увеличение на размера на данъчното облекчение за деца, въвеждане на нулева ставка на ДДС за доставката на хляб за срок от една година, компенсация за физическите лица, крайни потребители на горива, освобождаване от акциз на електрическата енергия и природния газ, намаляване на ставката на ДДС за доставките на природен газ и на централно отопление, намаляване на размера на законната лихва при забава при физическите и юридическите лица и не на последно място подкрепа за най-уязвимата група в обществото за поскъпването на стоките от първа необходимост.  

В бюджета за държавното обществено осигуряване е заложено, така обсъжданото увеличение на пенсиите в страната.

Какво увеличение на пенсиите от 1 юли,

предвижда актуализацията?

От следващия месец всички пенсии за трудова дейност, отпуснати преди 31 декември 2021-а да бъдат осъвременени с 10%. За тези пенсии, изплащаните до 30 юни т. нар. "ковид добавки" и индивидуални компенсаторни суми, представляващи разликата между дохода от пенсия през декември 2021-а и януари 2022-а се включват в размера на получаваната пенсия за трудова дейност след прилагане на осъвременяването с 10 на сто.

За пенсиите за трудова дейност, отпуснати между 1 януари и 30 юни 2022-а "ковид добавките" ще се включват в размера на пенсиите.

За пенсиите отпуснати след 1 юли тази година също се предвижда включване на 60 лева в размера на пенсията.

Минималният размер на пенсиите за осигурителен стаж и възраст се увеличава с 26,2% - от 370 лв. на 467 лева. А максималният - с 33,3%, от 1500 лв. на 2000 лева, предвижда още актуализацията.

В нея е заложено също и предвижданото увеличение на пенсиите за старост - от 170 лв. на 247 лв. (45,3%).

Липсата на актуализация увеличава бюджетния излишък

Липсата на актуализация увеличава бюджетния излишък

При служебното правителство се подобрява и събираемостта

А от 1 октомври?

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 2000 лв. на 3400 лева (увеличение от 70%).

Що се касае до пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на 2021-а, те ще се преизчислят, като средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, се умножи с индивидуалния коефициент на лицето към 30 септември 2022 г., умножен със съответния процент за годините и месеците осигурителен стаж. Например за пенсиите, отпуснати до 31 декември 2007 г. ще се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 2007-а, който е 398,17 лева. Като размерът на така отпусната пенсия ще се увеличава за всяка календарна година, следващата годината на отпускане на пенсията с процент, който е равен на по-високия от: процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Така пенсиите, отпуснати до края на 2007 г., размерът ще се увеличава с процентите по предходното тримесечие за всяка календарна година след тази дата.

В случаите, при които преизчисленият размер на пенсията към 30 септември 2022-а не са равни, пенсията се определя в по-високия размер.

0% ДДС за хляба, неограничено количеството гориво с отстъпка: Какви са окончателните антиинфлационни мерки на правителството?

0% ДДС за хляба, неограничено количеството гориво с отстъпка: Какви са окончателните антиинфлационни мерки на правителството?

Минималната пенсия от 1 юли става 467 лева

В резултат от тези промени - от 1 юли средната пенсия на един пенсионер се очаква да нарасне с 23,2% до 666 лева. През октомври 2022-а се очаква средният размер на пенсиите за страната да нарасне със 7,8% спрямо юли - до 718 лева, в сравнение с юни 2022-а увеличението ще възлиза на 32,9 на сто без отчитане на допълнителните суми и с 18% с тяхното отчитане.

Актуализацията на бюджета

се налага на фона на все по-осезаемото поскъпване на храната, горивата, енергийните източници. И ако пандемията донесе по-скоро поевтиняване на издръжката на живот, войната в Украйна ни донесе ударна инфлация. Според националната статистика инфлацията за април спрямо март е 2,5 на сто, а от началото на годината (април 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 7,8 на сто, докато годишната инфлация за април 2022 г. е 14,4 на сто.