"Българо-американска кредитна банка" създаде специален инвестиционен фонд за рискови инвестиции в малки и средни предприятия, които имат потенциал за растеж но по редица причини не могат да отговорят на изискванията за стандартно банково кредтиране. Сред тези причини най-често са липсата на обезпечение или недостатъчния размер на нетните парични потоци.

Новият "Ай Ди Ес Фонд" разполага с начален капитал от 1 млн. лева и ще предлага финансиране под формата както на директни заеми и дялово участие в капитала на клиентите, така и консултантска помощ и друга експертна подкрепа при тяхното развитие.

"Основната цел на Фонда е да идентифицира и инвестира в локални компании, насочени към иновативни, дигитални решения за бизнеса. Ще работим за създаването на цялостна екосистема, подпомагаща и ускоряваща растежа на компаниите от малкия и среден сегмент. Ние вярваме, че заедно можем да създадем необходимите условия за благоприятно развитие на българското предприемачество!", каза Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на БАКБ, по време на официалното представяне на стратегията на Фонда.

Целевата група от предприятия, в които "Ай Ди Ес Фонд" има интерес да инвестира, включва бързоразвиващи се български компании в областта на ИТ- електронни магазини, фирми за онлайн търговия, софтуерни компании, компании за дигитални услуги и др. в период на растеж, които имат потенциал за завоюване на водеща пазарна позиция, както в България, така и в региона.

Фондът ще предоставя подкрепа под формата на инструменти за дългово финансиране, гаранции, стандартно финансиране, придобиване на дялове с възможност за обратно изкупуване и др. Рамките на целевите инвестиции са гъвкави, а при нужда от финансиране на стойност над 1 млн. лв., могат да бъдат включени и стратегически партньори.