Съвкупният обем на бюджетния дефицит на страните членки на еврозоната през второто тримесечие се е съкратил до 1,5 на сто от Брутния вътрешен продукт. През аналогичния период на 2015 година той е бил 2,1% от БВП, съобщи Евростат.

Стойността на този показател е най-малката от началото на 2008 година, когато се разгоря глобалната финансова криза и дълбоката дългова криза в Евросъюза.

Общият дефицит по държавните бюджети на членовете на Европейския съюз за второто тримесечие на тази година също се свил - до 1,8 на сто от БВП, при 2,6 процента година по-рано.

Правилата на ЕС изискват всяка страна членка на съюза да държи своя бюджетен дефицит в рамките на 3 на сто от БВП. Рекордни стойности този важен показател в еврозоната достигна през 2010 година, когато нарасна до 7 на сто от БВП.

Европейската статистическа служба отчита също, че дълговата натовареност в еврозоната за второто тримесечие се понижила до 91,2% от БВП, при 92,1% година за същия период по-рано.

В края на второто тримесечие на тази година съотношението на дълга към БВП в 28-те членки на ЕС се намалява до 84,3% спрямо 84,5% през първото тримесечие и 87,5% преди година.

Според данните на Евростат през второто тримесечие на 2016 година най-ниско ниво на държавния дълг като процент от БВП е отчетен в Естония (9,7%), следвана от Люксембург (22,0%) и България (29,4%). Най-високи равнища на държавния дълг имат Гърция (179,2% от БВП), Италия (135,5%) и Португалия (131,7%).

Според общоевропейското законодателство държавният дълг на страните не трябва да превишава 60 процента от техния Брутен вътрешен продукт.