Съотношението държавен дълг към Брутния вътрешен продукт (БВП) в еврозоната през последното тримесечие на 2023 г. се е понижил до 88,6% от 90,8% година по-рано. Като цяло в Европейския съюз съотношението на дълга към БВП намалява до 81,7% от 83,4% през 2022 г., показват публикуваните вчера данни на официалната европейска статистика.

Държавен дълг по страни

В края на последното тримесечие на миналата година, според данните на Евростат, най-ниско съотношение на държавния дълг спрямо БВП сред страните от ЕС е отчетено в Естония (19,6 на сто), България (23,1 на сто), Люксембург (25,7 на сто) и Дания (29,3 на сто).

Най-високо съотношение - държавен дълг към БВП в края 2023 г., е регистрирано в Гърция (161,9 на сто), Италия (137,3 на сто), Франция (110,6 на сто), Испания (107,7 на сто) и Белгия (105,2 на сто).

За България държавният дълг в края на 2023 г. се повиши слабо до 23,1% от БВП спрямо 22,6% от БВП година по-рано, но въпреки това нашата страна остава втората в ЕС с най-ниски нива на дълга, като е изпреварена единствено от Естония.

В същото време държавният дълг в България се е повишил най-силно през последното тримесечие на 2023 г. спрямо три месеца по-рано, нараствайки с 2,1 процентни пункта спрямо третото тримесечие, показват данните на Евростат. Спрямо година по-рано българският дълг се е увеличил в края на 2023 г. с 0,5 процентни пункта, като по-солидно нарастване на дълга е отчетено в шест други страни членки на ЕС.

Снимка 662279

Спрямо третото тримесечие, в края на м.г. 10 страни от ЕС отчитат повишение на съотношението на държавния дълг към БВП. С най-голямо повишение по този показател е България (+2,1 процентни пункта), следвана от Латвия (+1,6 процентни пункта), Финландия (+1,5 процентни пункта), Естония (+1,4 процентни пункта), Швеция (+1,2 процентни пункта) и Полша (+1 процентен пункт).

Най-голямо понижение на съотношението държавен дълг към БВП сред страните от ЕС през този период е регистрирано в Португалия (-8,4 процентни пункта), Гърция (-3,7 процентни пункта), Словения (-2,6 процентни пункта), Белгия (-2,4 процентни пункта), Словакия (-2,3 процентни пункта) и Испания (-2,1 процентни пункта).

Бюджетен дефицит

През 2023 г. бюджетният дефицит общо в рамките на ЕС се е увеличил слабо до 3,5% от БВП спрямо 3,4% през 2022 г., а в еврозоната се е понижил от 3,7% до 3,6% .

В България бюджетният дефицит се свива по-рязко през последното тримесечие на 2023 г. до 1,9% от БВП спрямо 2,9% от БВП година по-рано.

Едва три страни членки отбелязаха в края на миналата година бюджетен излишък: Кипър (3,1% от БВП), Дания (3,1%), Ирландия (1,7%) и Португалия (1,2%). Само други шест членки на ЕС отчитат по-малки дефицити от българския: Нидерландия (дефицит в размер на 0,3% от БВП), Швеция (дефицит от 0,6%), Хърватия (-0,7%), Литва (-0,8%), Люксембург (-1,3%), Гърция (-1,6%).

Най-големи бюджетни дефицити в края на миналата година пък са отчетени в Италия (7,4% от БВП), Унгария (6,7%) и Румъния (6,6%).