Споменаванията на инфлацията са нараснали с 800% на годишна основа и са достигнали най-високото си ниво от 2011 г. досега. "Това навежда към идеята за минимум "временна" хиперинфлация пред нас", се посочва в доклад на Bank of America, цитиран от Zero Hedge.

В документа анализаторът на банката Алекс Лин изтъква, че трябва да се съсредоточат върху оценяване на това каква част от инфлацията се дължи на преходни фактори и кои от тях ще продължат да се наблюдават и в бъдеще.

За да подпомогнат оценяването на това, от Bank of America са създали "измерител на хиперинфлацията", който в момента е на върховата стойност от 100 пункта. Той се изчислява посредством единадесет различни променливи, включително личните разходи за покупки, очакванията за инфлацията и индексите на потребителските цени на няколко институции.

Всеки индикатор се коригира допълнително от историческата средна разлика между използваните метрики, като се има предвид, че те могат да се развиват на различни нива. Например, цикличната основна PCE (лични потребителски разходи) на Федералния резерв на Сан Франциско е средно 2,66% на годишна база от 1995-2019 г., докато основната PCE е средно 1,72% на годишна база, или историческа разлика между 94 базисни пункта. Bank of America приема, че това не отразява преходната инфлация и следователно трябва да се коригира от разликата в реално време.

Изхождайки от тези изчисления, банката заявява, че измерителят е на най-високата си стойност някога. Това предполага, че има значителна възможност за спад през следващата година. Което разбира се е вярно, но също така значи, че цените - независимо дали са постоянни, или временни - никога не са се покачвали по-бързо.