ОББ има от днес ново ръководство. Банката избра нови членове на Съвета на директорите на извънредно Общо събрание на акционерите, което се проведе на 6 април 2015 г., съобщиха от финансовата институция.

В Борда на директорите на ОББ бяха избрани с мандат от три години Маринис Статопулос и Александрос Бенос. Те влизат в Съвета на директорите на мястото на Павлос Милонас и Панайотис Карандреас.

Георги Николов бе преизбран за Ръководител на Специализираната служба за вътрешен одит на ОББ.

Маринис Стратопулос - Генерален мениджър „Международна дейност", Национална банка на Гърция

Маринис Стратопулос се присъединява към Групата НБГ през 2005 г. като генерален мениджър на НБГ в Белград. От 2007 до 2010 г. заема поста Главен изпълнителен директор и президент на изпълнителния борд на Vojvodjanska Banka, след което поема позицията Главен изпълнителен директор и председател на Борда не директорите на Banca Romaneasca. От 2014 г. е Генерален мениджър „Международна дейност" в Национална банка на Гърция. Стратопулос притежава магистърска степен по финанси от Университета в Ланкастър, Великобритания, както и бакалавърска по бизнес администрация от Американския колеж „Дерий" в Гърция.

Александрос Бенос - зам. Генерален мениджър на „Управление на риска на Групата", Национална банка на Гърция

Александрос Бенос се присъединява към Групата НБГ през 2000 г. като старши мениджър по кредитния риск, а от 2010 г. заема поста директор на дирекция „Контрол и архитектура на риска на Групата" в Национална банка на Гърция. През 2013 г. поема и дирекция „Пазарен и оперативен риск на Групата" в качеството си на зам. Генерален мениджър на „Управление на риска на групата" на НБГ. Бенос притежава докторска степен по финанси от Университета в Станфорд, САЩ, както и магистърска степен по икономика от Университета на Кеймбридж, Великобритания. Член е на Американската финансова асоциация (AFA), Американския институт по финансов мениджмънт (AIFM), Френската финансова асоциация (AFFI) и др.

От 06.04. 2015 г., Съветът на директорите на ОББ е в състав:

Стилиян Вътев, Председател
Главен изпълнителен директор, ОББ

Радка Тончева, член на СД
Изпълнителен директор, ОББ

Членове

Теодор Маринов
Анастасиос Лизос
Константинос Братос
Маринис Статопулос
Александрос Бенос