Съветът на директорите на Банката на Русия на заседанието си в петък понижи основния си лихвен процент за пети пореден път - с 25 базисни пункта до 6.25% годишно. На предишното заседание на борда на 25 октомври ставката бе намалена с 50 базисни пункта - от 7% на 6,50% годишно.

В съобщението на централна банка на Руската федерация се посочва, че забавянето на инфлацията в страната е по-бързо от прогнозираното. Инфлационните очаквания на населението продължават да намаляват. Ценовите очаквания на предприятията като цяло не са се променили.

Темпът на растеж на руската икономика през III-то тримесечие се увеличи, но все още е трудно да се оцени неговата устойчивост. Рисковете от значително забавяне в световната икономика остават. В краткосрочен план дефлационните рискове надделяват над проинфлационните. Като се има предвид настоящата парична политика, годишната инфлация ще бъде 3,5-4,0% в края на 2020 г. и ще остане близо 4% в бъдеще.

С развитието на ситуацията, Банката на Русия ще оцени възможността за по-нататъшно намаляване на основния лихвен процент през първата половина на 2020 година.

Динамиката на инфлацията. Забавянето на инфлацията е по-бързо от прогнозираното. Годишният темп на растеж на потребителските цени през ноември падна до 3,5% (от 3,8% през октомври 2019 г.) и според изчисленията към 9 декември възлиза на около 3,4%. В края на 2019 г. Банката на Русия прогнозира инфлацията да спадне до диапазона от 2,9-3,2%.

Според досегашните резултатите през 2019 г. темпът на растеж на БВП може да бъде по-близо до горната граница на прогнозния диапазон на Банката на Русия - 0,8-1,3%. Това се дължи предимно на по-високия от очакваното годишен темп на растеж на БВП през III-то тримесечие. През третото и четвъртото тримесечия се наблюдава леко подобрение в динамиката на вътрешното търсене. Инвестиционната активност леко се е увеличила, включително във връзка с увеличаване на капиталовите разходи на бюджета.

Въпреки това, устойчивостта на такива темпове на икономически растеж все още е трудна за оценка, са каза още в съобщението на банката.

Прогнозата за растежа на БВП през 2020-2022 г., поддържана от Банката на Русия остава без промяна. Темпът на растеж постепенно ще се увеличи от 0,8-1,3% през 2019 г. до 2-3% през 2022 г. Това е възможно, тъй като правителството предприема редица мерки за преодоляване на структурните ограничения, включително изпълнението на национални проекти. В същото време забавените темпове на световната икономика, очаквани за прогнозния хоризонт, ще продължат да имат ограничаващ ефект върху растежа на руската икономика, се казва още в съобщението на банката.