4,7 млрд. лв. от данъци и осигурителни вноски събра Националната агенция за приходите до 31 май.

Постъпленията от преки данъци (данък върху доходите, корпоративни данъци) за периода са с 439 млн. лв. повече спрямо първите 5 месеца на миналата година въпреки намаляването на ставките и увеличаването на необлагаемия минимум.

127 млн. лева повече са влезли в хазната от данък върху доходите спрямо 2006 г. Много съществено е нараснала и сумата на внесения данък върху доходите по трудов договор увеличението е с близо 106 млн. лв. спрямо петмесечието на 2006 г.

При осигурителните вноски също се наблюдава трайна тенденция за   подобряване на събираемостта. До края на май 2007 г. са събрани с 219 млн.лв. повече социални и здравни осигуровки.

В бюджета на държавното обществено осигуряване са постъпили общо 1,1 млрд. лв. социално-осигурителни вноски, което е с близо 116 млн. лева повече, отколкото през миналата година. Постъпленията от здравни осигуровки  също са се увеличили. Към 31 май тази година приходите от здравни вноски са близо 302 млн. лв. или с над 43 милиона повече от 2006 г.

Към 31 май в НАП са събрани общо 47, 2% от всички данъчни и осигурителни постъпления, предвидени за цялата 2007 г. За сравнение през 2006 г. процентът на изпълнение на приходите е бил 44 %.

Данъчните приходи до края на май 2007 г. са точно 50 % от годишната прогноза, докато в последните години процентът е варирал както следва - 47,7% за 2006 г., 45,7 на сто за 2005 г., 48,1% за 2004 г., 45,9 на сто за 2003 г.; 41,3% за 2002 г. Изпълнението на данъчните приходи към 31 май 2007 година е най-доброто от 1998 г. досега.

Друг важен показател е облагаемата печалба, декларирана пред агенцията от юридическите лица. По предварителни данни  само за 2 години (от 2004 до 2006 г.) облагаемата печалба  е нараснала с 2,9 млрд. лв., което е ръст от близо 62%.

Приходите от ДДС за първите пет месеца на годината са близо 1,1 млрд. лв. или 39,3 % от планираните за цялата 2007 г.