Според последните данни на Българската народна банка в края на август депозитите на неправителствения сектор са 76,046 млрд. лв. (73.7% от БВП), като годишното им увеличение е 8% (8.8% годишно повишение през юли т.г.).

Депозитите на нефинансови предприятия са 23.848 млрд. лв. (23.1% от БВП) в края на август тази година. В сравнение със същия месец на 2017 г. те се увеличават с 14%. Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 22.5% на годишна база и в края на месеца достигат 2.600 млрд. лв. (2.5% от БВП).

Депозитите на Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата са 49.598 млрд. лв. (48% от БВП) в края на август тази година. Те се увеличават със 7.6% спрямо същия месец на 2017 г. (7.3% годишно нарастване през юли).

В края на август 2018 г. кредитите за неправителствения сектор са 56.496 млрд. лв. (54.7% от БВП) при 56.162 млрд. лв. към юли 2018 г. (54.4% от БВП). През август 2018 г. те се увеличават на годишна база със 7.6% (7.1% годишно повишение през юли 2018 година).

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 4.2% на годишна база през август и в края на месеца достигат 32.491 млрд. лв. (31.5% от БВП).

БНБ: Жилищните кредити растат с 9%, потребителските - с 15%

БНБ: Жилищните кредити растат с 9%, потребителските - с 15%

Депозитите на българите в банките стигнаха 49 милиарда лева

Кредитите за домакинства са 21.335 млрд. лв. (20.7% от БВП) в края на август. Спрямо същия месец на 2017 г. те се увеличават с 10.2% (10% годишно повишение през юли т.г).

Към края на август 2018 г. жилищните кредити са 10.150 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 9.6% (9.2% годишно увеличение през юли).

Потребителските кредити възлизат на 8.901 млрд. лв. и се увеличават с 15.4% спрямо август 2017 г. (15% годишно повишение през юли). На годишна база другите кредити намаляват с 10.4%, като достигат 951.9 млн. лева.