В края на юни 2018 г. депозитите на неправителствения сектор са 74.392 млрд. лв. (72% от БВП), като годишното им увеличение е 8.5%, показват данните на Българската народна банка.

Депозитите на нефинансови предприятия са 22.693 млрд. лв. (22% от БВП) в края на юни. В сравнение със същия месец на 2017 г. те се увеличават с 15.6%. Тези на финансовите организации намаляват с 13.7% на годишна база и в края на месеца достигат 2.682 млрд. лева.

Депозитите на домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са 49,017 млрд. лв. (47.5% от БВП) в края на юни 2018 година. Те се увеличават със 7% спрямо същия месец на 2017 г. (6.5% годишно нарастване през май 2018 г.).

В края на юни кредитите за неправителствения сектор са 55.586 млрд. лв., като през месеца те се увеличават на годишна база с 6.7%.

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 3.8% на годишна база през юни и в края на месеца достигат 32.048 млрд. лв. (31% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД са 21.031 млрд. лв. (20.4% от БВП) в края на юни 2018 година. Спрямо същия месец на 2017 г. те се увеличават с 9.2% (8.9% годишно повишение през май 2018 година).

В края на юни жилищните кредити са 9.952 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 9% (9.4% годишно увеличение към май 2018 година).

Потребителските кредити възлизат на 8.736 млрд. лв. и се увеличават с 15.1% спрямо юни 2017 г. (14.9% годишно повишение през май 2018 година). На годишна база другите кредити намаляват с 15.4% (18.4% годишно понижение през май 2018 г.), като достигат 1.019 млрд. лева.