Всички банки в България успешно са преминали стрес тестовете, като нито една от тях не се нуждае от финансова подкрепа от държавния бюджет. Това обобщение направи управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев, след като днес УС на финансовата институция прие резултатите от прегледа на качеството на активите на кредиторите у нас.

По неговите думи финансовата устойчивост на българските банки е над средните равнища за европейските. Съотношението между собствения капитал на кредитните организации в България и рисковите активи е значително над минималните регулаторни изисквания или възлиза на 18,9% при минимално нормативно ниво от 4,5%.

Капиталовата позиция на нашите банки на системно ниво е стабилна с възможност да абсорбира шокове при неблагоприятни пазарни условия”, коментира гуверньорът в своето заявление.

От думите на Радев става ясно още, че всички финансови институции у нас са преминали успешно стрес тестовете.

“Капиталовата адекватност на всяка една банка, след прегледа на качеството на нейните активи, остава над минималните регулаторни изисквания”, посочва той.

Разбира се, индивидуалните данни варират спрямо посочените осреднени числа. В зависимост от това са изготвени мерки, които за някои банки предвиждат поддържане на съществуващите капиталови буфери, докато за други са насочени към увеличаване на капиталовите буфери и намаляване на рисковите експозиции”, допълва гуверньорът.

Данните от прегледа на банковите активи показват, че нито една финансова институция в България не се нуждае от финансова подкрепа от държавния бюджет.

В изявление до медиите министърът на финансите Владислав Горанов изказва удовлетвореност от резултатите и отличната организация, при която бяха проведени Оценката на качеството на активите на банките и последвалия стрес тест на банковата система.

Като министър на финансите за мен е от огромно значение, че резултатите показват, че не е необходимо ангажирането на публичен ресурс за подкрепа на стабилността, ликвидността и доверието в нито една банка. Заделеният от правителството фискален буфер, който служеше като потенциална застраховка за запазване на стабилността на банковата система, ще бъде използван за плащания по дългови падежи, с което отпада нуждата от рефинансирането им с нов дълг”, отбелязва Горанов.

Той изказва увереност, че същото високо ниво на професионализъм ще бъде приложено и при оценката на качеството на активите на пенсионните и застрахователните дружества. "И това е пътят за поддържането на цялостна стабилност на българската финансова система", убеден е Горанов.

Подробните резултати за цялата банкова система и поотделно за всяка банка ще бъдат публикувани в събота в 13 часа.