Към края на декември 2017 година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 72,383 млрд. лева (72,6% от прогнозния БВП). Годишното увеличение е с 6,1% след ръст с 5,3% за ноември, показват публикуваните днес данни на Българската народна банка.

Депозитите на нефинансовите предприятия са 22,038 млрд. лева (22,1% от БВП), нараствайки на годишна база с 13,8% след тяхно повишение с 12,2% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия намаляват с 26,9% на годишна база след понижение с 28,3% през ноември и достигат 2,518 млрд. лева (2,5% от БВП).

В края на миналата година депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата са 47,827 млрд. лева (48% от БВП). Те се увеличават на годишна база с 5,4% след растеж с 5,1 на сто през ноември 2017 година.

Кредитите за неправителствения сектор към декември са в размер на 52,942 млрд. лева (53,1% от БВП) спрямо кредити за 53,252 млрд. лева през ноември (53,4% от БВП). Повишението на този показател спрямо декември 2016 година е с 4,8%.

Заемите за нефинансови предприятия отчитат годишен ръст в края на декември с 1,7% след повишение с 1,3% през ноември и достигнат 31,083 млрд. лева (31,2% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД са в размер на 19,626 млрд. лева (19,7% от БВП), като спрямо декември 2016 година те се увеличават с 6% след повишение с 6,4% през предходния месец.

В края на отчетния месец жилищните кредити са за 9,414 млрд. лева и нарастват на годишна база със 7,4% (при годишно увеличение с 6,8 на сто през ноември), докато потребителските кредити възлизат на 7,737 млрд. лева и са с 5,8 на сто над нивата от края на 2016 година след тяхно повишение с 6,7% месец по-рано.

В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 2,233 млрд. лева (2,2% от БВП), нараствайки на годишна база с цели 54,1% след тяхно повишение с 37,1% през ноември 2017-а.

Нетните чуждестранни активи в края на 2017-а година нараства с 4% спрямо година по-рано, достигайки 51,738 млрд. лева спрямо 51,192 млрд. лева в края на ноември месец. През декември чуждестранните активи се увеличават с 2,7% (след повишение с 0,9% година по-рано), достигайки 60,798 млрд. лева.