Швейцарската банка Credit Suisse очаква да отбележи загуба преди данъците от до $1,58 милиарда през четвъртото тримесечие на годината. Това обяви изпадналият в затруднено положение кредитор. Банката обаче има спасителен план - ще поиска от акционерите разрешение да привлече нов капитал, хише Reuters.

От втората по големина швейцарска банка подчертават, че "предизвикателната икономическа и пазарна среда е оказала неблагоприятно въздействие върху активността на клиентите" в подразделенията ѝ.

"Инвестиционното банкиране ще бъде засегнато най-вече от значително забавяне на капиталовите пазари, което се отнася до цялата индустрия, както и от по-ниска активност на бизнесите Продажби и Търговия, изостряйки нормалните сезонни спадове, както и от относителното слабо представяне на Групата", съобщават от банката.

Новата стратегия за развитие на Credit Suisse – кои са новите пазари на швейцарската банка

Новата стратегия за развитие на Credit Suisse – кои са новите пазари на швейцарската банка

"Географските" намерения на затъналата в скандали и загуби банка

Активността на клиентите остава потисната в подразделенията за управление на благосъстоянието и швейцарското банкиране, а банката очаква тези пазарни условия да продължат и през следващите месеци.

Credit Suisse провежда днес извънредно общо събрание и иска одобрението за увеличение на капитала в размер на 4 милиарда швейцарски франка, които да финансират преструктурирането на банката и да я спасят от крицата, в която се намира.