През 2019 година американският държавен дълг достигна исторически връх - 22 трилиона долара. Основно привлечените средства се използват за финансирането на различни програми на властите във Вашингтон, както и с цел да компенсират по-ниските данъчни приходи.

Най-голяма част от американсия дълг се държи от Китай. От платформата How Much разглеждат кои са останалите държави в света, на които Щатите дължат най-много пари. За целта те са използвали данни на американското министерство на финансите към април 2019 година.

Според тях икономика номер 2 в света държи 1,113 трилиона долара от американския дълг. На второ място с малко по-малък дял е Япония - 1,064 трилиона долара. Общо двете азиатски държави държат 33,8% от дълга на САЩ.

Кой американски президент допринесе най-много за исторически високия държавен дълг?

Кой американски президент допринесе най-много за исторически високия държавен дълг?

Цифрите от 1789 година до днес

Следващите най-големи кредитори на Щатите са Бразилия, Великобритания и Ирландия със съответно 306,7 милиарда долара, 300,8 милиарда долара и 269,7 милиарда долара. В топ 10 са още Швейцария, Люксембулг, Каймановите острови, Хонконг и Белгия.

След по-големите кредитори на Щатите Европа са още Норвегия и Германия със съответно 97,1 милиарда долара и 72,8 милиарда долара.

Под 1% от външния дълг на Щатите държат още Испания, Италия, Холандия и Швеция със съответно 41 милиарда долара, 43,7 милиарда долара, 45 милиарда долара и 46,5 милиарда долара.

От държавите в Централна и Източна Европа единствената държава с по-значителен дял е Полша. Тя държи 0,6% от дълга на САЩ, равняващи се на 37,2 милиарда долара.

Снимка 432126