В края на ноември 2016 г. депозитите на неправителствения сектор са 67.358 млрд. лв. (75.7% от БВП), като годишното им увеличение е 7.9% (8.3% годишно повишение през октомври 2016 година), показват данните на Българската народна банка.

Депозитите на нефинансовите предприятия са 19.281 млрд. лв. (21.7% от БВП) в края на ноември 2016 година. В сравнение със същия месец на 2015 г. те се увеличават с 9.5% (11% годишно повишение през октомври 2016 година).

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 20.3% на годишна база през ноември 2016 година (20.7% годишно повишение през октомври 2016 г.) и в края на месеца достигат 3.601 млрд. лв. (4% от БВП).

Депозитите на домакинствата са 44.476 млрд. лв. (50% от БВП) в края на ноември 2016 година. Те се увеличават с 6.4% спрямо същия месец на 2015 г. (6.3% годишно нарастване през октомври 2016 година).

Кредитите за нефинансови предприятия намаляват с 0.2% на годишна база през ноември 2016 г. (0.03% годишно повишение през октомври 2016 г.) и в края на месеца достигат 30.994 млрд. лв. (34.8% от БВП).

Кредитите за домакинства са 18.605 млрд. лв. (20.9% от БВП) в края на ноември 2016 година. Спрямо същия месец на 2015 г. те се увеличават с 1.6% (0.9% годишно повишение през октомври 2016 година). В края на отчетния месец жилищните кредити са 8.809 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 1.6% (1% годишно увеличение през октомври 2016 година).

Потребителските кредити възлизат на 7.342 млрд. лв. и се понижават с 0.2% спрямо ноември 2015 г. (0.8% годишно намаление през октомври 2016 година). На годишна база другите кредити се увеличават с 29.7% (27.7% годишно повишение през октомври 2016 г.), като достигат 988.5 млн. лева.