Финансовото министерство има нов план да увеличи приходите от ДДС с допълнителни 150 милиона лева. Според промени в наредбата за касовите апарати, изготвени от ведомството, всеки сипан литър на бензиностанциите ще бъде следен от Националната агенция за приходите (НАП).

От своя страна собствениците на бензиностанции ще трябва да оформят и предоставят пред агенцията и Института по метрология одобрена схема за всеки обект, съобщава "24 часа".

Целта е по този начин да се осигури връзка между всички колонки, резервоари и касите за плащане.

При опит за изключване на някоя от тези точки от веригата, системата ще блокира и няма да може да бъде зареждано гориво. Успоредно с това данните от зарежданията дотогава ще се изпращат директно на НАП.

Промените обаче не предвиждат само това. Според тях при най-малките изменения по схемата ще трябва да се минава през агенцията. Освен това ремонтите на бензиностанциите ще се правят от оторизирани сервизи, за да се знае кой е имал достъп.

В същото време всеки фискален бон, издаден на бензиностанция, ще се отпечатва в двумерен QR код, който ще съдържа информация за идентифициране на конкретната продажба.

Според изчисленията по-строгите мерки ще увеличат с 10% приходите от ДДС, като това ще осигури допълнителни 150 милиона лева в хазната. Собствениците на бензиностанции ще трябва да въведат изискванията до 30 септември 2018 година.