Традиционно през лятото пазарът на труда се раздвижва и това не е изненадващо заради стотиците сезонни работни места, които се отварят тогава. През следващите три месеца работодателите от всички индустриални сектори очакват увеличение на числеността на персонала си.

Най-голям ръст от над 15 на сто на заетостта обаче се очаква да има в пет сектора - финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги (с 18%); строителство (с 16%); земеделие, лов и риболов (с 15%); производство (с 15%) и търговия на дребно (с 15%).

Това показва изследване на компанията ManpowerGroup, специализирана в областта на работната сила, за следващото тримесечие на годината. В него са включени мненията на работодатели от всички сектори на икономиката.

От 620-те анкетирани 79% не очакват промяна на числеността на персонала, 18% предвиждат да го увеличат и 3% планират да го намалят. Така прогнозата за заетостта в страната е за ръст от 12% за четвърто поредно тримесечие.

Резултатите от проучването показват, че работодателите във всички пет региона планират да увеличат числеността на служителите си в периода юли-септември.

Тези в Пловдив и Варна очакват най-силния пазар на труда с нетна прогноза за заетостта от плюс 14%, следвани от работодателите в Бургас, които прогнозират увеличение на персонала с 11%.

По-слаби остават перспективите за регионите на Русе и София с прогнози от съответно увеличения от 10% и 9%.

Снимка 298766

Източник: ManpowerGroup