Правителството в Гърция, ръководено от СИРИЗА, отново е изправено пред остри критики заради прекалено тежкото данъчно бреме, наложено на относително малка част от населението в страната.

От общо около 8,8 милиона данъкоплатци, 80% или 7,1 милиона души плащат от 0 до 100 евро на месец за налози. От друга страна четири от пет собственици на недвижими имоти плащат от 0 до 42 евро месечно, пише местното издание Kathimerini.

"Анализ на подадените данъчни декларации показва, че 80,8% от данъкоплатците, които декларират нисък доход, допринасят само с 16,8 на сто от събрания данък върху доходите на физически лица", се казва в публикацията.

В същото време останалите 83,2% от налога го покриват 19,2 на сто от данъкоплатците със средни доходи.

"Причината за това е, че 7 милиона души плащат средно по 190 евро на година за налози, докато 1,6 милиона души с относително високи доходи плащат 21 пъти повече от средното или 3985 евро годишно", допълват от Kathimerini.