Европейската комисия започна да генерира дългове, за да плаща за поддържане на заетостта на Стария континент, посочват от самата организация. Днес е извършена първата емисия на облигации по инструмента SURE, която е на стойност 17 млрд. евро, като това е и първата дългова емисия на Европейската комисия.

По-голямата емисия на стойност 10 млрд. евро е с падеж след десетилетие, а останалите 7 млрд. евро - с падеж през 2040 г. Емисията е предизвикала голям интерес на пазарите, като броят записани облигации е надхвърлил предлаганите 13 пъти.

"С тази операция Европейската комисия направи първа стъпка, за да се нареди сред главните участници на световните капиталови пазари за дългови инструменти", каза еврокомисарят по бюджета и финансите Йоханес Хан. "Силният инвеститорски интерес и благоприятните условия, при които облигациите бяха емитирани, са допълнително доказателство за огромния интерес към облигациите на ЕС."

Турция опитва да изплати част от дълговете си, преди те да сринат икономиката ѝ

Турция опитва да изплати част от дълговете си, преди те да сринат икономиката ѝ

Въпреки това през 2020 г. кредитите ѝ ще нараснат, а съотношението дълг към БВП ще се влоши

Така комисията започва да се държи все повече като държава над останалите държави. Все пак отделните страни, които ще използват сумите, за да финансирането на програми за запазване на работни места, ще са тези, които ще връщат парите. Логиката те да се заемат от ЕК е, че така може да се постигне по-ниска доходност, отколкото ако всяка държава излезе на дълговите пазари.

А лихвата по тях наистина е изгодна. "Цената на 20-годишната облигация е 14 базисни пункта над средните суапове", посочват от ЕК. "Окончателните премии за новата емисия бяха оценени на 1 и 2 базисни пункта съответно за 10-годишния и 20-годишния транш, като и двете стойности са изключително ограничени предвид емитираните суми."

От средствата ще се възползват 17 страни от ЕС. Общият капацитет на инструмента засега е 100 млрд. евро, от които са предложени за използване 87,3 млрд. евро.

Управляващите по света тласкат глобалната икономика към нова дългова криза

Управляващите по света тласкат глобалната икономика към нова дългова криза

Защото рецесията, породена от затварянето на стопанствата, не е достатъчна