След като през последните две десетилетия Турция понижи тройно съотношението на дълга си към брутния вътрешен продукт - от 76,1% през 2001 г. до 27,5% през 2015 г., сега властите в Анкара са на път да се върнат към тази тенденция, поне номинално.

Според последния доклад на местното финансово министерство, през последното тримесечие на годината страната ще изплати дългове, деноминирани в лири, на стойност 12,8 млрд. долара (или почти 100 млрд. лири). От тях ще бъдат обслужени 1,82 млрд. външен дълг и 870 млн. долара лихви по него.

По-голямата част от задълженията, които ще бъдат върнати, ще са на вътрешни кредитори - 11 млрд. долара или 84,7 млрд. турски лири, като 80% от тази сума са плащания по главници, а останалите - на лихви.

Управляващите по света тласкат глобалната икономика към нова дългова криза

Управляващите по света тласкат глобалната икономика към нова дългова криза

Защото рецесията, породена от затварянето на стопанствата, не е достатъчна

Прогнозата на ведомството е до края на годината размерът на изтеглените нови задължения да е почти двойно по-малък от изплатените, като се очаква те да достигнат 47 млрд. лири или около 6,1 млрд. долара чрез 13 аукциона на държавни ценни книжа. Не е изненадващо, че за тях страната ще се обърне към вътрешния пазар.

Има поне няколко причини, поради които страната ще обслужи задълженията си, и те не се изчерпват с техните падежи. Първо, турската лира е на исторически ниска стойност, след като от началото на годината е в състояние на свободно падане. Това означава, че властите на практика връщат по-малка покупателна способност, отколкото са заели първоначално.

Второ, предвид икономическите проблеми на страната, лихвеният процент по нейните 10-годишни облигации се изстреля от около 10% в началото на годината до 13,335% вчера. Това означава, че Турция трябва да отделя все по-големи суми за обслужване на лихвата по облигациите си, което, в контекста на кризата, в която се намира и от която едва ли ще излезе скоро предвид очаквания вторичен удар върху туризма, означава значително влошаване на публичните финанси.

Само за полугодие: Дългът на Турция се изстреля със сума, надхвърляща 10 пъти бюджета на България

Само за полугодие: Дългът на Турция се изстреля със сума, надхвърляща 10 пъти бюджета на България

Той достигна 234 млрд. долара, което е ръст от 45% на годишна основа

Страната започна годината със съотношение на дълга към брутния вътрешен продукт от 33,1%. Подобни стойности се наблюдават при много от страните на Балканския полуостров, разбира се без Гърция, но трябва да се отбележи, че той само расте през последните пет години, след като удари дъно от 27,5% през 2015 г.

Графика: Дълг към БВП на Турция

Но трябва да се има предвид също, че той се покачваше в условията на доста скоростен растеж на БВП. През настоящата година обаче стопанството на страната ще се срине, което значи, че и съотношението ще се влоши драматично, въпреки прогнозите за растеж догодина. Това може да доведе до значително влошаване на и без това неблагоприятните условия, по които се кредитира страната.

Графика 2: Годишен темп на икономически растеж на Турция

Източник: Световната банка

Трето, което според мен е най-маловажното, министерството на финансите в Турция може да се опитва да върне малко ликвидност към фондовете на вътрешния пазар, които са били склонни да придобият високорисковите облигации на страната.

Турската централна банка започна да приема шизофренни регулации в опит да спре инфлацията

Турската централна банка започна да приема шизофренни регулации в опит да спре инфлацията

Едва ли лирата и икономиката ще спрат да се понижават, но поне се създава бомба със закъснител в банковата система

От друга страна, общите задължения ще нараснат значително до края на годината. Само през периода януари-юли разходите на правителството нараснаха с 21% спрямо същия период на миналата година, а постъпленията в хазната - едва с 9%. Разликата между приходи и разходи достигна впечатляващите 21,3 млрд. долара или почти 140 млрд. лири. Само плащанията по лихвите по дълговете се равняват на 12,2 млрд. долара през същия период.