Европейската централна банка (ЕЦБ) реши да запази основните лихви непроменени след 10 поредни повишения през предходните 15 месеца. Решението беше взето на днешното редовно заседание ЕЦБ, което се проведе в Атина.

Така лихвения процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение са на нива съответно: от 4,5%, от 4,75% и 4,00%.

Днешното решение отразява по-предпазливата позиция на "изчакване" сред централните банкери, повлияна от постепенното отслабване на ценовия натиск и опасенията за предстояща рецесия в еврозоната.

"Въз основа на текущата си оценка, Управителният съвет на ЕЦБ счита, че основните лихвени проценти са на нива, които, поддържани за достатъчно дълъг период от време, ще допринесат значително за достигане на целевото инфлационно ниво от 2%.

Бъдещите решения на ЕЦБ ще гарантират, че основните лихви ще бъдат определени на достатъчно рестриктивни нива толкова дълго, колкото е необходимо и ще се основават на това как се развиват инфлационните перспективи, базовата инфлация и трансмисионната политика", отбеляза ЕЦБ в изявление.

ЕЦБ добави, че очаква инфлацията да остане "твърде висока за прекалено дълго време, а вътрешният ценови натиск да остане силен", въпреки че инфлацията "е спаднала значително през септември".

С оглед на изненадващия скок на цените през предходните месеци ЕЦБ повече от година повишаваше на основните лихвите и преустанови на мерките за стимулиране. Това рязко "затягане" на паричната и лихвена политиката обаче остави своя "отпечатък" върху икономиката на еврозоната, като данните по-рано тази седмица показаха слабо кредитиране и икономическа активност.

ЕЦБ вдигна основните лихви до нови рекорди

ЕЦБ вдигна основните лихви до нови рекорди

Това е 10-о поредно повишение