Европейската централна банка (ЕЦБ) днес повиши трите си водещи лихви с по 0,25 процентни пункта (25 базисни пункта), съобщи институцията. Това е десето поредно повишение на основните лихвени проценти на ЕЦБ. Според предварителните очаквания на някои анализатори, този път ЕЦБ може би щеше да остави основните лихви без промяна.

"Инфлацията в еврозоната продължава да намалява, но все още се очаква да остане твърде висока за твърде дълго време. Управителният съвет на ЕЦБ е решен да гарантира, че инфлацията ще се върне своевременно към своята средносрочна цел от 2%. За да засили напредъка към целта си, днес Управителният съвет реши да повиши трите основни лихвени проценти на ЕЦБ с 25 базисни пункта", се посочва в съобщението на банката.

Така лихвата по основните операции по рефинансиране - лихвеният процент, по който търговските банки могат да заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица - нараства до 4,5%. Лихвеният процент по депозитното улеснение (който банките получават за депозирането на средства овърнайт при ЕЦБ) става 4%, а ставката по пределното кредитно улеснение (която банките плащат, когато заемат овърнайт средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение) достига 4,75%. Новите основни лихвени проценти влизат в сила от 20 септември.

ЕЦБ отново вдигна основните лихви  - до 22-годишен връх

ЕЦБ отново вдигна основните лихви - до 22-годишен връх

Това е осмото поредно повишение, ЕЦБ не последва примера на Фед

ЕЦБ предприе увеличаване на лихвите през юли миналата година с 50 базисни пункта (0,5 процентни пункта), вдигайки ги за първи път от 11 години. На последвалите заседания на Управителния съвет бяха предприети нови увеличения на лихвите - със 75 базисни пункта през септември и с още 75 базисни пункта през октомври 2022 година.

От декември миналата година до март тази година ЕЦБ забави темпа на покачване на лихвите, вдигайки ги с по 50 базисни пункта.

Днешното решение повтаря стъпките от май, юни и юли, когато основните лихви се покачиха също с 25 базинсни пункта.

През август по предварителни данни инфлацията в еврозоната остана на ниво от 5,3% на годишна база, каквото бе отчетено и за юли. През октомври 2022 г. хармонизираният индекс на потребителските цени достигна 10,6%, което е най-високата му стойност от създаването на валутния съюз и далеч от целта на ЕЦБ да поддържа индикатора на ниво от 2%.

ЕЦБ отново вдигна основните лихви - за 9-ти пореден път

ЕЦБ отново вдигна основните лихви - за 9-ти пореден път

Какви са новите нива и защо инфлацията продължава да е проблем за еврозоната