Европейската централна банка повиши трите си основни лихви с по 0,25 процентни пункта, съобщи институцията.

Така лихвата по основните операции по рефинансиране - лихвеният процент, по който търговските банки могат да заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица - нараства до 4%. Лихвеният процент по депозитното улеснение (който банките получават за депозирането на средства овърнайт при ЕЦБ) става 3,50%, а ставката по пределното кредитно улеснение (която банките плащат, когато заемат овърнайт средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение) достига 4,25%..

В коментар относно решениего, от ЕЦБ посочват, че "инфлацията намалява, но се очаква да остане твърде висока за твърде дълго време. Управителният съвет е решен да гарантира, че инфлацията ще се върне своевременно към своята средносрочна цел от 2%. Затова днес той реши да повиши трите основни лихвени проценти на ЕЦБ с 25 базисни пункта"..

Според макроикономическите прогнози от юни, очакванията са общата инфлация да бъде средно 5,4% през 2023 г., 3% през 2024 г. и 2,2% през 2025 г. "Индикаторите за основния ценови натиск остават силни, въпреки че някои показват временни признаци на смекчаване."

От ЕЦБ отчитат, че предходните увеличения на основните лихвени проценти "се предават силно върху условията за финансиране и постепенно оказват въздействие върху цялата икономика. Разходите по заемите се увеличиха рязко, а растежът на заемите се забавя."

Фед прекъсна дългата поредица от повишения на основните лихви в САЩ

Фед прекъсна дългата поредица от повишения на основните лихви в САЩ

Каква е прогнозата до края на годината

По-строгите условия на финансиране са основна причина, поради която се очаква инфлацията да намалее допълнително, тъй като се очаква по-високите ставки да забавят търсенето, допълват в своето съобщение от Европейската централна банка..

Управителният съвет на Европейската централна банка повишава основните си лихви за осми пореден път, след като започна през юли миналата година с увеличение от 50 базисни пункта (0,5 процентни пункта), вдигайки ги за първи път от 11 години. На последвалите заседания на Управителния съвет бяха предприети нови увеличения на лихвите - със 75 базисни пункта през септември и с още 75 базисни пункта през октомври. От декември миналата година до март т.г., ЕЦБ забави темпа на покачване на лихвите, вдигайки ги с по 50 базисни пункта. Днешното решение повтаря стъпката от май, когато основните лихви се покачиха също с 0,25 на сто.

Инфлацията в еврозоната се понижи до 6,1% през май, след като през октомври 2022 г. достигна пик от 10,6%.

ЕЦБ отслаби малко „хватката“ при повишението на основните лихви

ЕЦБ отслаби малко „хватката“ при повишението на основните лихви

От юли 2022 г. досега, е най-бързият в историята на ЕЦБ темп на затягане на лихвите