Европейската централна банка (ЕЦБ) днес повиши трите си водещи основни лихви с по 0,25 процентни пункта (25 базисни пункта), съобщават от институцията. Това ново повишение не е (голяма) изненада, въпреки очакванията на някои анализатори за прекъсване на поредицита.

Така лихвата по основните операции по рефинансиране - лихвеният процент, по който търговските банки могат да заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица - нараства до 4,25%. Лихвеният процент по депозитното улеснение (който банките получават за депозирането на средства овърнайт при ЕЦБ) става 3,75%, а ставката по пределното кредитно улеснение (която банките плащат, когато заемат овърнайт средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение) достига 4,5%. Новите основни лихвени проценти влизат в сила от 2 август.

Срив при търсенето на кредити от фирми в еврозоната

Срив при търсенето на кредити от фирми в еврозоната

Това е най-ниското от 20 години насам

Управителният съвет на ЕЦБ повишава основните си лихви за девети пореден път, след като започна през юли миналата година с увеличение от 50 базисни пункта (0,5 процентни пункта), вдигайки ги тогава за първи път от 11 години. 

При предходното вдигане на основната лихва от ЕЦБ в средата на юни беше отбелязано, че това е 22-годишен връх.

На последвалите заседания на Управителния съвет бяха предприети нови увеличения на основнит лихви - със 75 базисни пункта през септември и с още 75 базисни пункта през октомври. От декември миналата година до март нази година, ЕЦБ забави темпа на покачване на основнит лихви, вдигайки ги с по 50 базисни пункта. Днешното решение на ръководството на ЕЦБ повтаря стъпките от май и юни, когато основните лихви се покачиха също с 25 базисни пункта.

ЕЦБ отново вдигна основните лихви  - до 22-годишен връх

ЕЦБ отново вдигна основните лихви - до 22-годишен връх

Това е осмото поредно повишение, ЕЦБ не последва примера на Фед

ЕЦБ аргументира взетото решение, като заяви, че развитието на ситуацията след последното й заседание подкрепя очакванията, че инфлацията в еврозоната ще намалее допълнително до края на годината, но ще остане над целевото равнище от 2% за продължителен период.

Въпреки че някои компоненти на инфлацията показват признаци на отслабване, основната инфлация като цяло остава висока. Ефектите от миналите увеличения на основните лихви продължават да се усещат, като "затегнатите" условия за финансиране все повече ограничават търсенето, което е важен фактор за спад на инфлацията, посочват експертите на ЕЦБ.

22-годишен рекорд: Фед на САЩ повиши основния лихвен процент

22-годишен рекорд: Фед на САЩ повиши основния лихвен процент

Повишението на основната лихвата е с нови 25 базисни пункта