Създаването на официална цифрова версия на щатския долар може да даде на американците повече и по-бързи възможности за плащане, но също така може да представлявала риск за финансовата стабилност. Това съобщават от Федералния резерв на САЩ (Фед) в дългоочаквано проучване, данните от което са публикувани от световните агенции.

"Американската цифрова валута трябва да допълва, а не да замества настоящата форма на парите, както и на методите за предоставяне на финансовите услуги", казват от Фед.

Проблеми и перспективи пред потенциалния "цифров долар"

Проблеми и перспективи пред потенциалния "цифров долар"

Безкасовите разпащания растат, но са твърде зависими от частния сектор и могат да оставят голям брой домакинства изолирани

Финансовите експерти разглеждат предимствата и недостатъците на цифровия долар и искат обратна връзка от обществеността и властите.

"Очакваме с нетърпение да влезем в дискусия с обществото и к широк кръг от заинтересовани страни, докато разглеждаме положителните и отрицателните страни на въвеждането на цифровия долар в САЩ", заяви председателят на Фед Джеръм Пауъл.

"Въвеждането на цифровия долар ще бъде изключително важна иновация при американските пари", се казва в проучването. Поради тази причина Фед не възнамерява да бърза с въвеждането на цифровия долар без ясна подкрепа от изпълнителната власт и от Конгреса.

Към момента щатският долар се състои от три вида пари - физическата валута, издавана от Федералния резерв на САЩ, цифрови пари, държани от търговските банки, както и т. нар. "небанкови пари", които представляват цифрова сметка за транзакции, използвани от различни доставчици на финансови услуги.

Въпреки че създаването на поддържан от Федералния резерв цифров долар би довело до безопасни и бързи плащания между американците и дори до търговия с други страни, това "може да има и своите недостатъци". Затова финансовите експерти призовават правителството да помисли как най-добре ще може да запази поверителността на хората, да се бори с незаконните транзакции и да запази финансовата стабилност.

Лагард: ЕЦБ няма да следва паричната политика на Фед

Лагард: ЕЦБ няма да следва паричната политика на Фед

Инфлацията "постепенно ще намалее през 2022 г.", смятат от ЕЦБ