Глобалните резерви в щатски долари намаляват, тъй като централните банки по света понижават експозицията си към зелената валута, сочат последните данни на Международния валутен фонд (МВФ).

"Делът на резервите в щатски долари, държани от централните банки, е спаднал до 59% - най-ниското ниво от 25 години ", изтъкват от институцията.

Данните на МВФ показват, че делът на активите в щатски долари, държан от централните банки като резерв, е намалял с 12 процентни пункта от въвеждането на еврото през 1999 г. Делът на самото евро е около 20%. В същото време австралийският долар, канадският долар и китайският юан се повишиха до 9% през четвъртото тримесечие на миналата година.

Ако тази тенденция продължи, отдалечаването от щатския долар може да повлияе на по-широките валутни и облигационни пазари, отбелязва МВФ.

"Някои анализатори казват, че това отчасти отразява намаляващата роля на щатския долар в световната икономика, в условията на конкуренция от други валути, използвани от централните банки за международни транзакции. Ако промените в резервите на централната банка са достатъчно големи, те могат да повлияят на валутата и облигационни пазари. "

Основните причини за спада в дела на щатския долар в световните резерви са краткосрочните валутни курсове и решението на централните банки да се отдалечат от долара.

"Междувременно имаше значителни колебания, които могат да обяснят около 80% от краткосрочната (тримесечна) вариация в дела на щатския долар в глобалните резерви от 1999 г. насам. Останалите 20% от краткосрочната вариация могат да бъдат обяснени главно чрез активни решения за покупки и продажби на централните банки в подкрепа на собствените им валути ", пише МВФ. "Ако погледнем по-дълго, фактът, че стойността на щатския долар в общи линии е непроменена, докато делът на американския долар в световните резерви е намалял, показва, че централните банки действително постепенно се отдалечават от щатския долар."

Развиващите се пазари ще продължат да играят решаваща роля, тъй като се отдалечават най-бързо от долара, добави МВФ.

"Някои очакват, че делът на щатския долар в световните резерви ще продължи да спада, тъй като развиващите се пазари и развиващите се икономики централните банки се стремят към по-нататъшна диверсификация на валутния състав на своите резерви. Няколко държави, като Русия, вече обявиха намерението си да направят това", пише институцията.

Много анализатори прогнозират по-слаб щатски долар занапред, като се позовават на нарастващите страхове от инфлацията и тревогите за изстрелването на дълговете в глобален план.