Големите китайски банки най-после показаха признаци на сила, премахвайки една от потенциалните пречки пред световния икономически растеж.

Отчитайки призивите на правителството за свиване на дълга шестте най-големи банки в страната през 2017 г. намалиха съотношението на необслужваните кредити спрямо общия размер на кредитите в сравнение с предходната година.

Това е първият спад след 2013 г., когато данните стават достъпни, и най-ниското ниво от 2014 г. насам, пише Bloomberg.

Лоши кредити намаляват за пръв път от 5 години

Лоши кредити намаляват за пръв път от 5 години

Общият процент на необслужваните заеми спадна до 1.5% от предишните 1.7%.

Намаляването на дълга отчасти се дължи и на засилващата се китайска икономика, тъй като способността на кредитополучателите да изплатят дълговете си се подобрява.

Властите се стремят да намалят заемния капитал във финансовата система чрез по-строги правила. Анализаторите отдавна се съмняват в официалните данни, което подсказва, че те подценяват истинския обхват на лошите кредити в китайските банки.