Когато става въпрос за инвестиции, хората са склонни да сравняват доходността на различните инвестиционни класове активи в миналото при вземане на инвестиционни решения.

И въпреки че това не е гаранция за бъдещото им представяне, ще погледнем дали акциите или имотите са се представяли по-добре за последните близо 17 години в България.

Сравителният период е избран въз основа на факта, че индексът на сините чипове SOFIX (барометър за представянето на фондовия пазар) се появява в края на 2000-та година. Той стартира при ниво от 100 пункта.

За сравнение през същата година средните цени на имотите в София, според националния статистически институт, са били при ниво от 583.83 лева на кв.м.

Как стоят нещата близо седемнадесет години по-късно и след една голяма криза както за фондовия пазар, така и за пазара на имоти?

Равносметката е следната - към днешна дата индексът на сините чипове SOFIX е при ниво от 656 пункта, докато средната цена на софийските имоти е около 1 550 лева на кв.м.

Въз основа на тези данни излиза, че инвестицията на борсата е донесла на инвеститорите среден годишен доход в размер на 12.1%, без да се отчитат дивидентите. Без да се отчита доходът от наем пък, инвестицията в имот е донесла 6.5% годишна възвръщаемост на инвеститорите.

И макар доходността да изглежда доста в полза на инвестициите в акции, нещата се поизравняват, когато прибавим доходността от наем (в рамките на около пет процента годишно за големите градове), както и доходността от дивиденти (в рамките на процент и пловина, средно на година за разглеждания период).

Доходността от инвестициите в акции, се запазва малко по-висока от тази в имоти (с около 1-2 процентни пункта). Инвеститорите обаче, трябва да знаят още нещо много важно. Инвестициите в имоти са били далеч по-слабо волатилни от тези на БФБ. Най-големият спад на имотите е от около 35% от върха им при над 80% понижение за SOFIX по време на кризата.

Т.e., ако претеглят доходността и волатилността, имотите като че ли изглеждат по-добра алтернатива за българите, поне на база на историческото представяне.

Трябва да отбележим и още нещо изключително важно. Всъщност двата класа активи са доста корелирани един с друг. И имотите и борсовите активи регистрират съществено повишение между 2005-та и 2008-ма година, като ръстът от 375% при акциите е над два пъти по-голям от този в размер на 165% при имотите.

Следва период на драстични загуби между 2008 и 2012-та година, като имотите поевтиняват с 38%, на фона на загубата от 87% за акциите. Или спадът на акциите отново е над два пъти по-голям.

В момента, от 2012-та година насам, сме в период на възстановяване. При настоящия цикъл имотите са поскъпнали с 16%, докато акциите с над 50%.

Големият въпрос от тук нататък е, ще продължат ли да поскъпват имотите и акциите?

Ако смятате, че отговорът е "да" и планирате да инвестирате в недвижими имоти, то няма причини да се страхувате от инвестиции в акции (ако се приеме, че положителната им корелация в миналото ще се запази и в бъдеще).

Противно на всеобщото мнение, на борсата може не само да се губи, а в дългосрочен план е много вероятно средствата ви да се увеличат. Нещо повече, фондовите пазари са доказали, че в дългосрочен план са най-добрата инвестиционна алтернатива за спестяванията на хората (поне на база историческото представяне на развитите фондови пазари).

Трябва да посочим и още нещо много важно. За да достигне до върха си от 2007-ма година, индексът на сините чипове SOFIX трябва да поскъпне с близо 200% от текущите си нива. За да стигнат рекордните си стойности от преди кризата пък, имотите би следвало да поскъпнат с още около 40% от текущите им нива...

*материалът е с аналитечн характер и не е съвет за покупка, или продажба на имоти, или акции. Инвестициите на фондовите пазари, носят в себе си съществен риск от загуба на капитал.