До днес,  28 февруари, всички самоосигуряващи се лица, които искат да променят вида на осигуряването си трябва да подадат декларация в Националната агенция за приходите (НАП)

Това предвиждат промените в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, които бяха публикувани в "Държавен вестник".

Измененията предвиждат декларацията за промяна във вида на осигуряване да се подава еднократно през календарната година до края на месец януари на съответната година. Само за 2007 г. срокът за подаване на декларацията е 28 февруари.

Формуляр на декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице може да бъде намерен на интернет страницата на Националната агенция за приходите - http://www.nap.bg/.

Самоосигуряващите се лица имат възможност да избират за кои осигурителни рискове ще се осигуряват.

Видът на осигуряване може да бъде за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица.