Точно в полунощ днес приключва данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физически лица през 2023 г., припомнят от НАП. 17:30 часа е крайният час, в който гражданите ще могат да се отчетат с формуляр на хартия в офисите на агенцията, но онлайн системата ще продължи да е активна и след края на работното им време.

Ако все пак изтървете срока, подгответе се за глоба.

Какво влиза в декларацията?

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили хонорари през 2023 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода.

Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили приходи от наем или от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра.

В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.

НАП пусна попълнените декларации... и се срина
Обновена

НАП пусна попълнените декларации... и се срина

Нямаше достъп до портала за електронни услуги

Физическите лица, извършващи дейност като търговци (например, ако регулярно продават стоки в интернет с цел печалба), включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават годишните си декларации за доходите до 01 юли 2024 г. От НАП обаче уточняват, че ако едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 30 април, т.е. до днес.

Какво ще се случи със закъснелите?

Неподаването на годишна данъчна декларация не може да остане скрито, подчертават данъчните: "Всяка година съпоставяме данните за изплатени суми на работници и служители, подадени от работодателите с данните за получени доходи, декларирани от физическите лица".

Закъснелите граждани подлежат на глоба или имуществена санкция до 500 лева при първо нарушение и до 1000 лева при повторно нарушение.

Българите с имоти в чужбина трябва да ги декларират в НАП - автоматичният обмен в ЕС ги издава, ако не го направят

Българите с имоти в чужбина трябва да ги декларират в НАП - автоматичният обмен в ЕС ги издава, ако не го направят

Срокът е 30 април

От НАП призовават даже при пропускане на срока да се подава декларация.

Как върви данъчната кампания до момента?

До този момент над 707 000 души са подали данъчните си декларации пред НАП, като близо 85% от тях са го направили онлайн.

От началото на март в портала на приходната агенция са достъпни предварително попълнени формуляри с данните, подадени от работодателите и платците на доходи.

Други над 17 000 граждани са изпратили формулярите си по пощата, но представянето на документите в офис остава най-популярният офлайн вариант - с повече от 87 000 данъкоплатци.