Българите, които притежават имоти в чужбина са задължени да ги декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април, напомнят от Националната агенция за приходите.

От ведомството подчертават, че разполагат с данни за недвижимото имуществото на наши сънародници зад граница, както и за доходи им от отдаването на имотите под наем.

"Тази информация се получава ежегодно в НАП по линия на автоматичния обмен с държавите членки на ЕС, след което се анализира и съпоставя с подадените от сънародниците ни декларации и обявените в тях данни", отбелязват от НАП.

"Property development" и "разрешение за планиране": Как се печели от имоти във Великобритания

"Property development" и "разрешение за планиране": Как се печели от имоти във Великобритания

Един документ може да увеличи цената на имота с 10%

В случай че бъдат установени несъответствия или липса на подадена декларация, от приходната агенция дават възможност на физическите лица да коригират формулярите си и да обявят имуществото си в чужбина и доходите си от отдаването му под наем. Ако въпреки това, необходимите корекциите не бъдат направени и пропуските не са отстранени, спрямо некоректните собственици на имоти в чужбина ще бъде образувано контролно производство.

"Автоматичният обмен на информация е важен инструмент, който приходната агенция използва за осъществяването на ефективен контрол върху спазването на данъчните задължения. Преди да започнем с контролните мерки, ние информираме гражданите за допуснатите пропуски и несъответствия и ги приканваме да ги отстранят. Смятаме, че този партньорски подход е много ефективен и води до коригиране на поведението на данъкоплатците и все по-висок ръст на гражданите и фирмите, които коректно спазват данъчно-осигурителното законодателство", заяви зам. изпълнителният директор на НАП Георги Димов.

Укриването на данъци при покупки на имоти в Гърция става все по-масово

Укриването на данъци при покупки на имоти в Гърция става все по-масово

Всяка година ще се преизчислява автоматично стойността на всеки имот в зависимост това как се развива пазарът