Ситуацията на финансовите пазари в момента може да се определени с една дума - "касапница". И за изстрадалите инвеститори в момента, като че ли е много по-важно кои активи са им донесли по-малка загуба, отколкото да мислят за печалби. A в среда на изключителна свързаност между активите, за всички инвеститори е много трудно да се скрият някъде.

Сега ще погледна към представянето на активите от началото на годината и къде 10 000 лева са донесли относително най-малки загуби за инвеститорите.

Ha БФБ

Има начин инвеститорите да следят представянето на индекса на сините чипове на БФБ - ЅОFІХ, благодарение на индексен фонд базиран на него - Eхраt Вulgаrіа Ѕоfіх. От началото на годината акциите на фонда са загубили 28.8% от стойността си. Това означава, че инвестирани 10 000 лева в началото на годината, сега биха били 7 120 лева.

На щатския пазар

Широкият индекс Ѕ&Р 500, барометър за световните фондови пазари е загубил 29.2%. Или "постижение" доста близо до това на родния SOFIX. Това означава, че инвестирани 10 000 лева в началото на годината в широкия щатски индекс, биха се превърнали в 7 080 лева към днешна дата.

На всички световни пазари

Не много по-различно, от горните два индекса, е и това на индексният фонд Vаnguаrd Тоtаl Wоrld Ѕtосk, проследяващ представянето на водещите световни пазари. От началото на годината той е загубил 30.8% от стойността си. Или инвестирани в него 10 000 лева в началото на годината, биха били сумата от 6 920 лева.

Ако се бяхте доверили на Бъфет

Кой ако не гениалният Уорън Бъфет, би бил един от най-добрите избори за мениджъри на вашите средства. И има много прост начин да му ги поверите - като си купите акции на управлявания от него фонд - Веrkѕhіrе Наthаwау Іnс. Разбира се, най-вероятно акции "клас В", защото клас А струват стотици хиляди долари за една акция.

Подобно на пазара, фондът на Бъфет не се е представял много добре от началото на годината, като е донесъл на инвеститорите загуба в размер на 26.1%. А това може да е една много добра възможност от тук нататък, като се има предвид кеша на фонда от над 120 милиарда долара, заради който Бъфет често бе обект на критики от страна на акционерите. Много е възможно този кеш да бъде впрегнат да работи при настоящите ниски цени на акциите.

Индексът на инвеститорите милиардери

Възможно е да поверите средствата си не само на Бъфет, а на цяла плеяда от инвеститори милиардери. Има много начини и индексни фондове да направите това.

Ще разгледам обаче индексът Іbіllіоnаіrе, следящ представянето на някои от най-известните богати инвеститори. От началото на годината, следващите този фонд биха реализирали загуба от 28.8%, което е доста близо до пазарната такава

Компании, инвестиращи в земеделска земя

Една алтернатива за инвеститорите е - земеделската земя. И по-точно компании инвестиращи в този актив. До голяма степен представянето на тези дружества е обвързано с движението в цената на земята (макар и не на 100%).

Ще взема за пример представянето на едно от най-големите дружества за инвестиции в земеделска земя, което е и компонент на индекса на "сините чипове" SOFIX - Адванс Терафонд.

Акциите на дружеството са загубили едва 6.8% от началото на годината, което е над четири пъти по-малко от загубата на индекса SOFIX. Или нашите 10 000 лева, биха се превърнали в 9 320 лева към днешна дата.

Злато

Сигурно си мислите, че в среда на подобна "касапница" на финансовите пазари, златото ще е големия печеливш. Е, не точно. От началото на годината благородният метал е загубил около 1.5% от стойността си. Това означава, че инвестирани 10 000 лева в суровината, биха били 9 850 лева към днешна дата. Това обаче е далеч по-малко, в сравнение със загубата на посочените по-горе инвестиционни алтернативи.

Доларът

Aко сте държали парите си в долари, вместо в лева, то щяхте да сте в една от малкото добри инвестиции за периода от началото на годината. За този период щатската валута е поскъпнала с 4.6%. Или вашите 10 000 лева, биха се превърнали в 10 460 лева към днешна дата.

B dепозити

Лихвите по депозитите са близо до рекордно ниски нива и едва ли ще ги видим нагоре през тази година, предвид на действията на централните банки. И все пак... Въпреки нивата на лихви от 1%, при инфлация от над 3%, те са били един от най-добрите варианти за инвеститорите от началото на годината. Защото за три месеца, при лихва от 1%, посочените 10 000 лева биха се превърнали в 10 025 лева. Дори и въпреки загуба на покупателна сила, заради инфлацията, това все още е бил далеч по-добра инвестиционна алтернатива за инвеститорите.

Инструменти с фиксиран доход

Един глобален фонд инвестиращ в подобни инструменти с фиксиран доход е іЅhаrеѕ Ваrсlауѕ Аggrеgаtе Воnd Fund. От началото на годината фондът е донесъл на инвеститорите доход в размер на 3.7%, което е повече от отлично в настоящата среда на несигурност. Или инвестиция от 10 000 лева в него в началото на годината, би била в размер на 10 370 към днешна дата.

Биткойн

Много инвеститори си мислеха, че могат да се скрият в криптовалути, особено в среда на предстоящо "разполовяване" на биткойна, което в исторически план е било следвано от изключително силно поскъпване на криптовалутата. Оказа се обаче, че това не е точно така. Защото от началото на годината, биткойнът поевтиня с 16.6%. И макар лош резултат, това все още е по-добре от представянето на водещите фондови пазари по света. А 10 000 лева инвестирани в биткойн в началото на годината, биха стрували 8 340 лева към днешна дата.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на активи. Миналото представяне на един актив не е индикация и гаранция за бъдещото му такова.