През април, за 23-и пореден месец , Япония остава най-големият притежател на американски дълг, увеличавайки инвестициите в US Treasuries с 36,4 млрд. долара до 1 трилион и 276,7 милиарда долара. Това показва последният доклад на Министерството на финансите на САЩ

На второ място се нарежда Китай, който намалява портфолиото си от американски държавни облигации с 4,3 млрд. долара до 1 трилион и 96,1 млрд. долара.

Кои държави са най-големите кредитори на САЩ през 2021-а?

Кои държави са най-големите кредитори на САЩ през 2021-а?

Япония остава най-големият притежател на US Treasuries, Китай купува, Русия продава американски облигации

Третото място сред кредиторите на САЩ заема Великобритания (431,8 млрд. долара), четвъртото - Ирландия (307 млрд. долара), петото - Люксембург (291 млрд. долара).

Швейцария, Бразилия, Белгия, Тайван и Каймановите острови също са сред десетте най-големи притежатели на американски държавни ценни книжа.

Русия през април е намалила инвестициите си в съкровищни ​​бонове на Министерството на финансите на САЩ (US Treasuries) с 19 милиона долара до 3,957 милиарда долара срещу 3,976 милиарда долара през март.

Включително инвестициите в дългосрочни облигации са намалели със 782 милиона долара до 306 милиона долара, а в краткосрочните облигации - увеличени със 763 милиона долара до 3.651 милиарда долара.

Китай купува американски дълг три месеца поред

Китай купува американски дълг три месеца поред

Най-големият притежател на US Treasuries продължава да е Япония

Както припомня finmarket.ru, през април 2018 г., на фона на строги антируски санкции, инвестициите на Русия в американските облигации намаляха почти наполовина - от 96,1 млрд. долара на 48,7 млрд. долара. През май същата година сумата е спаднала повече от три пъти, до 14,9 млрд. долара, с което Русия напусна списъка с 33 държави, които са най-големите притежатели на публичния дълг на САЩ. През 2013 г., инвестициите на Руската федерация в ценните книжа на американската хазна надхвърляха 150 милиарда долара.

Общият обем на инвестициите на нерезиденти в ценните книжа на Министерството на финансите на САЩ се е увеличил през април с 41,8 млрд. долара до 7 трилиона 70,2 млрд. долара. От тях облигации за 4 трилиона и 201,6 млрд. долара принадлежат на правителства или централни банки на различни страни.